Rynek finansowy: Czy jest lepiej?

BANK 2015/03

Od 25 grudnia minionego roku obowiązują w Polsce nowe zasady zakupów w sklepach tradycyjnych, w internecie i na pokazach. Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Bogdan Szadkowski

Ujednolicenie przepisów powinno ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie również na rynkach zagranicznych. Nie wchodząc w szczegóły, sprzedawcy – zarówno zawierający umowy sprzedaży w sposób tradycyjny, jak i poprzez internet – mają obowiązek informować o łącznej cenie do zapłaty oraz kosztach zwrotu produktu. Trzeba też uzyskać wyraźną zgodę klienta na każdą dodatkową płatność. Warto tu zaznaczyć, że np. za skorzystanie z jakiejś formy płatności (choćby zapłata kartą płatniczą) przedsiębiorca nie może pobrać opłaty przewyższającej poniesione przez niego w związku z taką płatnością koszty (prowizja). Jego odpowiedzialność za rzecz wynosi 2 lata od jej wydania, a 14 dni to czas na ustosunkowanie się do roszczenia klienta. Przy umowach zawieranych na odległość (internet, telefon) konsument ma 14 dni na odstą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: