Rynek Finansowy: Czy staniemy się fintechowym hubem Europy?

BANK 2018/01

Polska ma szansę stać się jednym z kluczowych centrów innowacji finansowych w Europie, a wzrost sektora fintech przyniesie ze wszech miar korzystne skutki dla polskiej gospodarki.

Konrad Machowski

Do takich wniosków doszli uczestnicy prac koordynowanego przez KNF zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych. Efekty prezentuje obszerny raport, w którym wskazano bariery dla branży fintech na polskim rynku oraz zawarto rekomendacje odnośnie tworzenia środowiska przyjaznego nowoczesnym technologiom.

Sześć podgrup roboczych, 31 spotkań i 22 uczestników – tak w największym skrócie podsumować można aktywność zespołu ds. fintech na przestrzeni minionego roku. Impulsem do jego utworzenia była rządowa „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w której branża fintech wymieniona została jako jeden z sektorów strategicznych z punktu widzenia modernizacji kraju. Rozwój nowoczesnych instytucji finansowych jest priorytetem również dla regulatora rynku finansowego. 6 grudnia 2016 r. doszło do spotkania przewodniczącego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: