Rynek finansowy: Loża komentatorów czerwiec 2011

BANK 2011/06

Czy wzrost inflacji wpłynie na strategię banków w 2011 r.

Krzysztof Kluza
adiunkt w SGH, dyrektor Banku BGK S.A.

Odnotowany wzrost inflacji nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla sektora. Warto zauważyć, że poza łatwo zbywalnymi papierami skarbowymi o stałym oprocentowaniu polskie banki po stronie aktywów posiadają niewiele instrumentów na stałą stopę. W przeciwieństwie do np. USA nie występują w Polsce kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu. W tej sytuacji wzrost stóp procentowych jest dla banków do pewnego stopnia korzystny – rośnie marża odsetkowa (np. na skutek opóźnionej reakcji przy zmianie oprocentowania depozytów czy utrzymywania części środków przez klientów na nieoprocentowanych rachunkach). Osobnym zagadnieniem byłaby sytuacja, gdyby inflacja osiągnęła ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: