Rynek finansowy: Dla kogo dobre praktyki

BANK 2014/02

Pojęcie dobrej praktyki i ładu korporacyjnego znane jest w polszczyźnie od dwóch dekad. W polskim prawie funkcjonuje jednak dopiero od siedmiu lat. Wprowadziła je w życie Ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 r., Nr 171, poz. 1206).

GRZEGORZ BRUDZIŃSKI

Przyznać jednak wypada, że już na początku wieku przyjęto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002, a w Gdańsku Kodeks nadzoru korporacyjnego dla spółek publicznych. Ten pierwszy dokument stał się wiążący dla wszystkich podmiotów notowanych na GPW

W Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2002 sformułowano 48 rekomendacji dotyczących funkcjonowania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu oraz relacji z instytucjami zewnętrznymi. Zapisy zmieniano kilkakrotnie – w 2005, 2008, 2011 i 2012 r. Władze warszawskiego parkietu chcą, aby i w tym roku nastąpiło dostosowanie zapisów dokumentu do realiów rynkowych. Pytaniem otwartym jest, czy powinien to być zupełnie nowy tekst czy też wystarczy jego nowelizacja.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: