Rynek finansowy: Dla pieniędzy wiek nie ma znaczenia

BANK 2015/11

Starzenie się społeczeństwa i konsekwencje tego procesu powinny zainteresować przedstawicieli sektora finansowego. Z pewnością na tym nie stracą.

Krzysztof Maciążek

Przemiany demograficzne stanowią duże wyzwanie zarówno dla polskiego, jak i w szerszym ujęciu europejskiego społeczeństwa. Niski przyrost naturalny, wzrastająca długość życia, migracje do wielkich aglomeracji to zjawiska, często ujmowane hasłowo jako „starzenie się społeczeństwa” czy „obumieranie regionów wiejskich”. Coraz częściej kwestie te podnoszone są w debatach publicznych. Trzeba być przede wszystkim świadomym, że w tym wypadku nie chodzi o jakieś przejściowe trudności. Prognozy demograficzne dla Polski nie zakładają bowiem szybkiej zmiany sytuacji. Liczba dzieci i młodzieży objętej systemem edukacji będzie malała do roku 2035. W konsekwencji będzie się to przekładało na malejącą grupę osób w wieku produkcyjnym, co oznacza, że znacznie więcej będzie korzystających ze świadczeń emerytalnych. Procesy przemiany demograficznej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: