Rynek finansowy: Dlaczego nie ma inflacji?

BANK 2017/11

Mija 10 lat od wybuchu kryzysu finansowego i, jak wiemy, nie było hiperinflacji, a co więcej w wielu krajach, w tym i w Polsce, mieliśmy deflację. Dlaczego zatem nie ma (wielkiej) inflacji?

Stanisław Walukiewicz

Odpowiadając na kryzys finan­sowy 2007 r., Rezerwa Fede­ralna, jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, zwiększyła trzy­krotnie podaż pieniądza w ramach tzw. luzowania ilościowego (ang. quantitative easing). Zwykle podaż pieniądza rośnie o kilka procent rocznie i wielu ekonomistów uważało, że tak istotny wzrost ilości pieniędzy na rynku spowo­duje ogromną inflację, a nawet hiperinflację, i w konsekwencji światowy kryzys gospodarczy, po­równywalny z wielkim kryzysem z lat 30. ub. wieku. Ale kryzys lat 2007–2009 nie wywołał globalnej inflacji, dlaczego tak się stało? Moja odpowiedź – w najwięk­szym skrócie – brzmi: bo mamy gospodarkę bezgotówkową, gdy (prawie) wszystkie transakcje są rejestrowane jako zmiany w kom­puterowych zapisach kont banko­wych, co pozwala oszacować popyt na pieniądz w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: