Rynek finansowy: Droga do CRD IV/CRR

BANK 2013/05

Głównym celem prac nad dyrektywą CRD IV i rozporządzeniem CRR było wprowadzenie kompleksowych standardów międzynarodowych, znanych jako umowa k apitałowa Bazylea III, na poziom prawa Unii Europejskiej. Nowe europejskie przepisy mają również za zadanie zwiększenie stabilności finansowej poprzez podniesie nie odporności sektora bankowego na wstrząsy finansowe, a także przyczynienie się do trwałego wzrostu gospodarczego dzięki wprowadzeniu zharmonizowanych regu ł niezbędnych do funkcjonowania jednolitego rynku.

Katarzyna Pawlik

16 kwietnia 2013 r. skonsolidowany tekst obu regulacji został poddany pod głosowanie i przyjęty podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Obecnie oczekuje się na ostateczną akceptację Rady UE.

Sektory bankowe państw członkowskich brały aktywny udział w procesie powstawania tej kompleksowej regulacji. Wspólnie, za pośrednictwem Europejskiej Federacji Banków, innych zrzeszeń o charakterze międzynarodowym bądź indywidualnie brały udział w konsultacjach, opiniowały i wysuwały propozycje rozwiązań dotyczących konkretnych zagadnień. W trakcie całego procesu legislacyjnego europejski sektor bankowy zgłaszał wiele wątpliwości popartych analizami wpływu, jaki zaproponowane rozwiązania mogą wywrzeć na działalność instytucji finansowych, a także gospodarek poszczególnych państw członkowskich.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: