Rynek finansowy: Dwugłos w sprawie SKOK-ów

BANK 2011/03

Rozmowa z dr. Marcinem Piątkowskim współautorem raportu Banku Światowego "Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce: diagnoza oraz propozycje w zakresie regulacji i nadzoru"

Dlaczego Bank Światowy pochylił się nad polskimi SKOK-ami?

– Uczyniliśmy to z dwóch powodów. Po pierwsze, na potrzebę przyjrzenia się bliżej możliwościom wzmocnienia nadzoru nad SKOK-ami wskazywały już poprzednie nasze raporty i opracowania, w tym raporty FSAP (Financial Services Action Plan) to dokument przygotowany w maju 1999 r. przez Komisję Europejską, który można określić jako harmonogram przyjęcia przez UE do końca 2005 r. ponad 40 aktów prawnych, wyznaczający 4 cele: stworzenie jednolitego rynku przepływów finansowych, utworzenie otwartego i bezpiecznego rynku detalicznego, ustanowienie nowoczesnych regulacji ostrożnościowych i systemu nadzoru rynków finansowych, zmniejszenie różnic w systemach podatkowych i nadzoru korporacyjnego. (Większość istotnych inicjatyw została już zrealizowana w formie dyrektyw lub rekomendacji – przyp. red.). Raporty te są ogólnym przeglądem stabilności sektora finansowego w danym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: