Rynek finansowy: Edukacja finansowa to podstawa

BANK 2015/04

Po raz kolejny przedstawiciele branży finansowej spotkali się w ramach Forum Edukacji Finansowej, organizowanego przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. W tym roku zbiegło się to z ogólnoeuropejską inicjatywą środowiska bankowego European Money Week 2015.

Po raz kolejny przedstawiciele branży finansowej spotkali się w ramach Forum Edukacji Finansowej, organizowanego przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. W tym roku zbiegło się to z ogólnoeuropejską inicjatywą środowiska bankowego European Money Week 2015.

Grzegorz Sławiński

European Money Week 2015 organizowany jest przez Europejską Federację Bankową wraz z ponad dwudziestoma krajowymi stowarzyszeniami bankowymi. Inicjatywa ta ma na celu podniesienie poziomu edukacji finansowej. Ogólnoeuropejska akcja odbywała się w tym roku po raz pierwszy w historii.

- Po roku 2008 w branży finansowej wiele się zmieniło. Stworzono wiele nowych regulacji, ale oprócz tego pojawiło się poczucie braku świadomości finansowej w społeczeństwie - mówił podczas otwarcia Forum dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. - I nie chodzi bynajmniej o osoby zarządzające bankami, ale o tych, którzy na co dzień korzystają z usług finansowych. Ich mikrodecyzje, dotyczące codziennych wydatków i prowadzenia gospodarstw domowych, mają ogromny wpływ na kształt całego naszego rynku finansowego.

I taka właśnie inicjatywa - finansowa edukacja społeczna - pojawiła się na liście priorytetów Europejskiej Federacji Bankowej.

- Oczywiście nie możemy powiedzieć, że wagę edukacji finansowej odkrywamy dzięki European Money Week 2015, ponieważ byłoby to bardzo krzywdzące dla wielu osób i instytucji w Polsce - dodał prezes Mieczysław Groszek. - Wiele fundacji i dużych banków, działających w naszym kraju, już dawno jako cel postawiło sobie wspieranie edukacji finansowej. Narodowy Bank Polski inwestuje wiele środków i prowadzi bardzo dużo programów edukacyjnych. Również Związek Banków Polskich poświęca edukacji wiele wysiłków, szczególnie ważna w tym aspekcie jest współpraca z Warszawskim Instytutem Bankowości.

- Od paru lat widzimy, że regulacje krajowe i europejskie coraz więcej miejsca poświęcają ochronie konsumentów, ale przecież każda ochrona powinna zaczynać się od edukacji - tłumaczył Marek Kurowski, przedstawiciel drugiego z organizatorów spotkania, Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Ale nie możemy mnożyć obowiązków i regulacji bez podstawowej praktycznej wiedzy konsumentów, dotyczącej pieniądza, produktów, oszczędzania, a także umów cywilno-prawnych.

Podczas kilkugodzinnego spotkania przedstawiono informacje o działaniach związanych z edukacją finansową dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej, omówiono wyniki V edycji "Mapy edukacji finansowej 2015" oraz wyniki badania NBP "Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce".

Wszystko zaczyna się od rodziców, ponieważ nikt nie jest w stanie ich zastąpić. Młodzi ludzie, którzy dorastają w domach, gdzie dużo rozmawia się o finansach, są znacznie lepiej wyedukowani, bardziej ostrożni i podejmują rozważniejsze decyzje finansowe.

Wim Mijs, dyrektor generalny Europejskiej Federacji Bankowej

Założenia programu European Money Week 2015 i jego realizację w wybranych krajach europejskich przedstawił uczestnikom Forum Szymon Stellmaszyk, doradca zarządu ZBP ds. międzynarodowych. Podkreślił, iż konkretne działania edukacyjne banków uczą na przykład właściwego podejścia do finansów osobistych, poprawiają umiejętności finansowe, co ma ułatwić podejmowanie świadomych decyzji w przyszłości i wyjaśniają pojęcia bankowe oraz zjawiska ekonomiczne. Dodał, że ważne jest również dzielenie się wiedzą i umiejętnościami przez pracowników banków, by zbliżyć się do młodego pokolenia i komunikować się z nimi bezpośrednio. To przecież kluczowa grupa dla przyszłości społeczeństwa i kraju. Te działania mają wreszcie także wpływ na budowanie pozytywnego nastawienia do sektora bankowego przez przekazywanie dokładnych informacji i wiedzy na jego temat. Przy okazji przypomniano o patronacie Związku Banków Polskich nad projektem edukacyjnym BAKCYL, który jest jednym z najważniejszych programów edukacyjnych skierowanych do młodego pokolenia w naszym kraju.

- Fakt, że Europejska Federacja Bankowa ogłosiła program European Money Week był tylko pretekstem do naszego spotkania w tym terminie, ponieważ Forum Edukacji Finansowej odbywa się od wielu lat - podkreślił podczas podsumowania spotkania Włodzimierz Grudziński, doradca prezesa zarządu Związku Banków Polskich. - Będziemy kontynuować naszą działalność, jak również - wspólnie z Polską Izbą Ubezpieczeń - będziemy nadal wydawać "Mapę edukacji finansowej". Zależny nam na tym, aby każda jej edycja była lepsza, bo to oznacza, że będzie bardziej przydatna dla osób, dla których edukacja finansowa społeczeństwa jest ważna.

Kolejna edycja European Money Week planowana jest od 14 do 18 marca 2016 r.

Spotkanie w szerokim gronie

W warszawskim Klubie Bankowca - podczas Forum Edukacji Finansowej - spotkali się w tym roku przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Fundacji im. L. Pagi, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawskiego Instytut Bankowości, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich.

"Mapa edukacji finansowej"

Realizowana jest na zlecenie ZBP i PIU. To obszerna inwentaryzacja ogólnopolskich programów i projektów edukacji finansowej w Polsce. Jej V edycja liczy prawie 500 stron i obejmuje ponad 200 różnych programów, począwszy od edukacji obowiązkowej w szkołach ponadgimnazjalnych ("Podstawy przedsiębiorczości"), przez nieobowiązkowe programy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów uczelni, nauczycieli szkół na każdym poziomie, po projekty dla osób dorosłych (w tym dla tzw. multiplikatorów wiedzy, grup zawodowych, kobiet, rodzin), portale edukacji finansowej, kampanie społeczne czy przedsięwzięcia realizowane z uczestnictwem radia i telewizji

BAKCYL

Projekt ten ma zainicjować i umożliwić stały proces przekazywania młodzieży przez pracowników bankowych praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Jest to przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania całego sektora na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. W kwietniu 2014 r. projekt został laureatem konkursu liderów świata bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z perspektywy banków BAKCYL pozwoli na efektywne przygotowanie przyszłych klientów do korzystania z usług finansowych w sposób świadomy i bezpieczny, poza tym zachęci młodych ludzi do rozważenia przyszłej kariery zawodowej w bankowości oraz wzmocnieni wizerunek banków, jako instytucji zaufania publicznego, które mają swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora finansowego oraz całej gospodarki.

 

Udostpnij artyku: