Rynek finansowy: Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego już dostępne w Polsce

BANK 2016/05

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej 28 kwietnia br. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współpracę w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). EBI zawarł takie porozumienie także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tym samym polscy inwestorzy, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MŚP, uzyskali pełen dostęp do dodatkowego unijnego wsparcia technicznego.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej 28 kwietnia br. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współpracę w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). EBI zawarł takie porozumienie także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tym samym polscy inwestorzy, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MŚP, uzyskali pełen dostęp do dodatkowego unijnego wsparcia technicznego.

Na mocy porozumienia, Krajowy Punkt Kontaktowy, działający na zlecenie Ministra Rozwoju przy Związku Banków Polskich, staje się krajową instytucją pierwszego kontaktu dla podmiotów zainteresowanych ofertą Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. KPK będzie prowadzić działalność informacyjną i promocyjną, zwiększając świadomość wśród odbiorców z Polski na temat wsparcia oferowanego przez ECDI. Będzie odpowiadał m.in. za analizę potrzeb beneficjentów w celu dopasowania odpowiedniego zakresu usług.

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego ma głównie doradzać inwestorom, promotorom projektów i publicznym instytucjom zarządzającym przy dobieraniu, formułowaniu i przygotowywaniu projektów. Świadczy usługi na szczeblu zarówno unijnym, jak i lokalnym. ECDI jest kompleksowym punktem obsługi inwestorów i promotorów, którzy potrzebują porady co do projektów inwestycyjnych i finansowania.

Plan Inwestycyjny dla Europy działa pełną parą, a jego rezultaty są doskonale widoczne w Europie. Do kwietnia 2016 r. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych umożliwił uruchomienie dodatkowych 82 mld euro inwestycji w 25 krajach UE, w tym w Polsce. W ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy stworzyliśmy Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, wspierające promotorów projektów inwestycyjnych – w tym małe i średnie przedsiębiorstwa – w realizacji ich zamierzeń. Uruchamiamy także nowy Portal Projektów Inwestycyjnych, pozwalający na dotarcie z informacją o projektach do potencjalnych inwestorów. Aby Plan Inwestycyjny dla Europy odniósł sukces, niezbędne są instytucje działające jako jego ambasadorzy. Jestem bardzo zadowolony, że Krajowy Punkt kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jest oficjalną instytucją wspierającą realizację Planu Inwestycyjnego dla Europy – powiedział Jyrki Katainen, komisarz UE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Jak podaje Komisja Europejska, ECDI powstało głównie z uwagi na społeczny niedosyt informacji o projektach inwestycyjnych. Nie wszyscy promotorzy potrafią strukturyzować projekty, by przyciągnąć inwestorów – zwłaszcza z innych państw członkowskich. Ponadto nie wszystkie projekty są tak ustrukturyzowane, by optymalnie korzystać z istniejących instrumentów i funduszy UE. Centrum doradcze i specjalny portal projektów inwestycyjnych mają te luki wypełnić.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: