Rynek finansowy: Finanse i energetyka wektorami bezpieczeństwa

BANK 2014/07-08

Jesteście gwarancją, że za 75 lat odbędzie się 78. Europejski Kongres Finansowy - tymi słowy zwrócił się Jan Krzysztof Bielecki - przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego, który w dniach 23-25 czerwca br. obradował w Sopocie - do studentów z Trójmiasta i Lwowa.

Jesteście gwarancją, że za 75 lat odbędzie się 78. Europejski Kongres Finansowy - tymi słowy zwrócił się Jan Krzysztof Bielecki - przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego, który w dniach 23-25 czerwca br. obradował w Sopocie - do studentów z Trójmiasta i Lwowa.

Maciej Małek

Kongres przygotowały: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, z niestrudzonym animatorem projektu prof. dr. hab. Leszkiem Pawłowiczem, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PKN Orlen, NDI oraz Bank Pekao S.A. Sale recepcyjne hotelu Sheraton już po raz czwarty wypełnili tłumnie przedstawiciele władz europejskich i krajowych, instytucji nadzorczych i regulatorów, biznesu, świata nauki, politycy, dziennikarze ekonomiczni, wreszcie po raz pierwszy tak licznie studenci.

Tegoroczna edycja kongresu przypadła na czas szczególny – 25-lecia polskiej transformacji, 15-lecia przynależności do NATO i 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej. Przywołane rocznice nie pozostały bez wpływu na kształt i agendę merytoryczną EKF, którego temat wiodący stanowiło bezpieczeństwo finansowe i energetyczne w kontekście integracji Unii Europejskiej. Znalazło to wyraz w plenarnej debacie otwarcia, której celem było szukanie odpowiedzi na następujące pytania: Czy możliwa jest dalsza polityczna integracja UE oraz wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej bez zapewnienia:

  • bezpieczeństwa finansowego?
  • bezpieczeństwa energetycznego?
  • polityki proinnowacyjnej?

Debatę z udziałem Danuty Hübner – posła do Parlamentu Europejskiego; Philippa Legraina, principal advisor to Jose Manuel Barroso 2011-2014, Paula Ormeroda, partner, Volterra; moderowaną przez Jacka Rostowskiego, byłego wicepremiera, ministra finansów w latach 2007-2013, poprzedziły wystąpienia wprowadzające: Yvesa Merscha, Member of the Executive Board, European Central Bank; Rolfa Wenzela Governor, Council of Europe Development Bank; Andrasa Simora, vice-president, European Bank for Reconstruction and Development. Wśród wiodących zagadnień panelu warto wymienić takie kwestie, jak próbę odpowiedzi na pytanie, czy można ograniczyć regulowanie systemu finansowego w Unii Europejskiej, czy unia bankowa daje szanse ograniczenia hazardu moralnego w europejskiej bankowości, wreszcie czy stanowi ona szansę na silniejszą integrację polityczną Unii Europejskiej, czy może przeciwnie – generuje ryzyko postępującej dezintegracji. Wątek bezpieczeństwa, tym razem energetycznego, podjęto pierwszego dnia kongresu podczas debaty popołudniowej, podzielonej zresztą na dwie sekwencje. Pierwsza, moderowana przez Janusza Lewandowskiego, komisarza UE ds. budżetu i planowania finansowego, z udziałem Joschki Fischera, Marii van der Hoeven i Günthera Verheugena szukała odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest dalsza integracja polityczna UE oraz wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej bez zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Różne aspekty bezpieczeństwa – różne punkty widzenia

W kontekście naszych inicjatyw w tym względzie europejska perspektywa polityczna prezentowana przez panelistów – byłego wicekanclerza i ministra spraw zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005, Executive Direktor International Energy Agency i dwukrotnego komisarza UE – w latach 1999-2004 ds. rozszerzenia, zaś w latach 2004-2010 ds. przemysłu i przedsiębiorczości okazała się nader inspirująca dla słuchaczy. Poglądy gości spotkały się zresztą z polemiką w kolejnej odsłonie rozważań nad możliwościami integracji politycznej i wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego, widzianego z perspektywy krajowej.

Tym razem pod kierunkiem moderatora Jana Krzysztofa Bieleckiego – odpowiedzi szukali: Jan Chadam, prezes zarządu Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.; Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen S.A.; Henryk Majchrzak, prezes zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Marcin Moskalewicz, prezes zarządu PERN „Przyjaźń” S.A.; Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A

Zwieńczeniem debat był wieczór w Operze Leśnej, zainaugurowany kolacją wydaną przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Dominantę spotkania stanowiły rozważania profesora Dana Breznitza z Munk School of Globar Affairs University of Toronto. Gość postawił pytanie, czy możliwa jest dalsza integracja polityczna Unii Europejskiej oraz wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej bez zapewnienia polityki proinnowacyjnej. Wypowiedzi profesora – niekwestionowanego autorytetu w zakresie polityki i strategii innowacji, byłego doradcy rządów Irlandii, Finlandii, Tajwanu i Izraela, komentowali Jacek Kędzior, partner zarzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: