Rynek finansowy: Fintech&KNF – rok później

BANK 2018/04

Niedawno opublikowano raport na temat postępu prac specjalnej komórki Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących innowacji finansowych. To bardzo istotna kwestia także z punktu widzenia bankowości. Niestety, najbardziej żywotne dla branży kwestie pozostają wciąż nierozwiązane.

Prace Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w KNF ruszyły pełną parą na początku stycznia 2017 r., a w listopadzie powstał raport identyfikujący bariery natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej, które tenże rozwój wstrzymują. Przygotowano również propozycje stosownych rozwiązań i działań po stronie właściwych organów i podmiotów. Związek Banków Polskich, jako jeden z biorących udział w zespole podmiotów, przedstawił wówczas kilka kwestii, które z punktu widzenia sektora bankowego mają znaczenie strategiczne. Tu warto podkreślić, że kilka z nich nie dotyczy wyłącznie spraw technologicznych, a z branżą fintech wiąże się jedynie pośrednio – co nie zmniejsza wcale ich znaczenia. Wręcz przeciwnie – owe bariery stoją na drodze rozwoju samej bankowości.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: