Rynek finansowy: Gorsze prognozy bankowców na III kwartał

BANK 2016/07-08

PENGAB nieznacznie obniżył się. Podobnie jest w przypadku oceny bieżącej oraz prognoz bankowców.

PENGAB nieznacznie obniżył się. Podobnie jest w przypadku oceny bieżącej oraz prognoz bankowców.

Paweł Minkina

W czerwcowym pomiarze Monitora Bankowego, główny indeks badania – wskaźnik PENGAB, obniżył swoją wartość o 4,7 pkt. proc. do poziomu 18,2 pkt. (patrz 1.). Zmiana jest spowodowana spadkiem zarówno indeksu ocen, jak i indeksu wyprzedzającego.

W połowie 2016 r. spadki odnotowały również ocena bieżąca i prognozy bankowców. – Mimo korekty nastrojów poziom głównego indeksu wciąż utrzymuje swoją średnią wielkość. W ujęciu miesięcznym uwagę zwraca dziesięciopunktowe obniżenie oceny ogólnej sytuacji ekonomicznej placówek bankowych. W czerwcu spadły także wszystkie wskaźniki prognozy sześciomiesięcznej rynku bankowego – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Największe obserwowane zmiany to spadek salda prognoz kredytów mieszkaniowych i obrotowych przedsiębiorstw. Nieznaczny spadek w porównaniu do majowego pomiaru odnotowano także w przypadku prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki oraz wskaźnika sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw – oba te indeksy w stosunku rocznym obniżyły swoją wartość o ponad 20 pkt. proc.

– W II kw. odnotowano spadek dynamiki popytu na kredyty, zarówno w grupie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Popyt na depozyty w obu grupach klientów utrzymał się na stabilnym poziomie. W najbliższym kwartale przewidywane jest sezonowe osłabienie aktywności klientów na rynku bankowym. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się o 6,4 pkt. proc. do 19,3 pkt. – wskazuje dr Marcin Idzik z TNS Polska, twórca badania. W perspektywie półrocza przewidywany jest powolny wzrost na podstawowych rynkach produktowych, jednak prognozy te są mniej optymistyczne niż te formułowane w I kw.

Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe

Czerwiec przyniósł kolejny spadek zarówno wskaźnika ocen, jak i prognoz na rynku kredytów gospodarstw domowych, odpowiednio o 8 pkt. proc. wskaźnika ocen i o 4 pkt. proc. wskaźnika prognoz. Na poziomie szczegółowym wzrost obserwujemy jedynie w saldzie kredytów samochodowych. Wskaźniki dla pozostałych rodzajów kredytów spadły, a najbardziej w saldzie oceny kredytów mieszkaniowych – o 12 pkt. proc. w ujęciu miesięcznym (patrz 2.). W obszarze depozytów klientów banków zarówno wskaźnik ocen, jak i wskaźnik prognoz sytuacji na rynku w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: