Rynek Finansowy. Gospodarka: Gospodarka Polski i Europy – najbliższe pięć lat

BANK 2019/09

Fot. Adrian/stock.adobe.com

Analizując sytuację gospodarczą Unii Europejskiej w perspektywie kolejnych pięciu lat, można podejmować próby oceny kondycji, w jakiej gospodarka krajowa i polska bankowość będą się rozwijać na europejskim tle. Główne wskaźniki ekonomiczne, takie jak poziom inflacji, bezrobocie czy też wartość PKB pozwalają nakreślić możliwe scenariusze i kierunki rozwoju poszczególnych krajów europejskich.

Jak co roku we wrześniu Związek Banków Polskich prezentuje zbiorczy materiał, będący podsumowaniem i opisujący prognozy odnoszące się do poszczególnych europejskich gospodarek. Przytaczamy fragment raportu „Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia”, który prognozuje przyszłe pięć lat rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Wzrost PKB we wszystkich gospodarkach

Ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego optymistycznie postrzegają kolejne pięć lat rozwoju gospodarczego w Europie i Polsce. Choć widoczne jest ochłodzenie nastrojów analityków, a średnia dla UE wynosi zaledwie 2,2%, to prognozy we wszystkich krajach wskazują na dalszy nieprzerwany wzrost PKB (patrz wykres 1.). Polska w dalszym ciągu znajdować się będzie w czołówce krajów z najwyższym wzrostem PKB, chociaż sama prognoza obniżyła się o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia. Wolniejszy wzrost przewidywany jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: