Rynek finansowy: Internet rzeczy i ludzi

BANK 2015/07-08

Co roku w czerwcu spotykają się przedstawiciele środowisk bankowych i związanych z nowymi technologiami, by rozmawiać o nowych rozwiązaniach i wyzwaniach związanych z gospodarką elektroniczną. W tym roku spotkaliśmy się w hotelu Double Tree w Warszawie.

Co roku w czerwcu spotykają się przedstawiciele środowisk bankowych i związanych z nowymi technologiami, by rozmawiać o nowych rozwiązaniach i wyzwaniach związanych z gospodarką elektroniczną. W tym roku spotkaliśmy się w hotelu Double Tree w Warszawie.

Bohdan Szafrański

X Kongres Gospodarki Elektronicznej 2015 objęło patronatem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Partnerami wydarzenia były Krajowa Izba Rozliczeniowa i Biuro Informacji Kredytowej. W kongresie uczestniczyli m.in. reprezentanci środowisk osób niepełnosprawnych, nie zabrakło przedstawicieli środowisk naukowych profesjonalnie zajmujących się monitorowaniem tego, co dzieje się w gospodarce elektronicznej oraz monitorujących środowiska wykluczone lub zagrożone wykluczeniem cyfrowym

Jak stwierdził prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, środowisku bankowemu zależy na tym, by obszary te zmniejszać i eliminować powody wykluczenia zarówno finansowego, jak i cyfrowego. Dr inż. Wacław Iszkowski - prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT), zauważył, że każda złotówka wydana na rozwój systemu informatycznego wymaga wydania kolejnej lub nawet więcej na ochronę przed atakami. Ten problem narasta. Przestrzegł obecnych przed nasilającym się spamem napływającym z Rosji, zachęcał do zwracania uwagi na listy, które dochodzą do skrzynki pocztowej, w tym podejrzane faktury, przypominał, by za każdym razem sprawdzać, czy rzeczywiście znana firma kurierska coś nam przesyła.

Jubileuszowe X Forum otworzyła sesja I, której tematem była identyfikacja i uwierzytelnienie tożsamości obywatela i klienta - piszemy o tym na str. 28-29.

Sesja II

Internet rzeczy -taki był jej temat przewodni. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Jarogniew Rykowski z Uniwersytet Ekonomicznego w Poznaniu. Mówił o internecie rzeczy oraz internecie ludzi (jaki mamy dziś), zastanawiał się też, czy nadchodzi rewolucja w płatnościach. Zwrócił uwagę na problemy, które na pewno wystąpią, gdy coraz powszechniej zaczniemy korzystać z internetu rzeczy. Dziś, dokonując płatności przez internet, kontrolujemy cały proces. W internecie rzeczy płatności, np. za parking, są regulowane przez urząInternet dzenie bez ingerencji człowieka. Automatyzuje on bowiem proces zakupu usługi. Jednak usługodawca może mieć problem z wystawianiem wielu rachunków na niewielkie kwoty. Prelegent stwierdził, że internet rzeczy to również problemy, które będzie trzeba uregulować, dostosowując obowiązujące obecnie prawo oraz rozwiązać, gromadząc np. informacje o miejscach, w których parkował samochód i pobierano przy tym opłaty.

Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, nawiązując do prezentacji prof. Rykowskiego, stwierdził, że nie musimy dziś wymyślać nowych modeli biznesowych, bo płatności mobilne już funkcjonują. W największej strefie płatnego parkowania, jaka jest w Warszawie, 15 proc. wszystkich transakcji jest regulowane przez system płatności mobilnych. Coraz częściej producenci samochodów włączają w systemy montowane w pojazdach możliwość podłączenia do internetu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w aucie pojawiła się możliwość wykorzystania ich do wykonywania opłat. Zdaniem prelegenta, systemy zabezpieczające tego rodzaju transakcje również są już technologicznie zaawansowane.

bank.2015.07-08.foto.027.a.400xPanel dyskusyjny "Czy Twoja lodówka zrobi za Ciebie zakupy i zapłaci za nie?". Od lewej: Paweł Jakubik z firmy Microsoft (przewodniczący Forum Technologii Bankowych przy ZBP), Magdalena Dziewguć - Head of Google for Work CEE w firmie Google, Maciej Maciejewski - Head of Mobile & Contactless Market Development Poland & Benelux, Visa Europe, Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, Bartłomiej Nocoń - dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A., Borys Stokalski - prezes zarządu firmy Infovide-Matrix oraz dr Michał Szymański - wiceprezes zarządu KIR S.A.

"Czy Twoja lodówka zrobi za Ciebie zakupy i zapłaci za nie?" - tak zatytułowano panel dyskusyjny. Moderował go Paweł Jakubik z firmy Microsoft (przewodniczący Forum Technologii Bankowych przy ZBP), a uczestniczyli w nim: Magdalena Dziewguć - Head of Google for Work CEE w firmie Google, Maciej Maciejewski - Head of Mobile & Contactless Market Development Poland & Benelux, Visa Europe, Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, Bartłomiej Nocoń - dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A., Borys Stokalski - prezes zarządu firmy Infovide-Matrix oraz dr Michał Szymański - wiceprezes zarządu KIR S.A. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę m.in. na to, że internet rzeczy wymusi jeszcze większą innowacyjność instytucji finansowych. Paweł Jakubik zacytował szacunki firm analitycznych Gartner i Forrester, z których wynika, że do 2016 r. na świecie będzie 6 mld urządzeń, które będą mogły być wykorzystywane w internecie rzeczy, a w roku 2020 będzie ich już 50 mld. Magdalena Dziewguć podkreśliła, że wiele pomysłów, o których dziś się mówi, już przetestowano. Wprowadzenie ich w życie ograniczają tylko regulacje - np. nie wiadomo dziś, kto miałby odpowiadać, jeśli samochód bez kierowcy spowodowałby wypadek. Prezes Mazurkiewicz podsumowując, podkreślił że dziś na rynku polskim to banki zaczynają odgrywać kluczową rolę w obszarze płatności mobilnych, które są konieczne dla rozwoju internetu rzeczy. Stworzyły choćby Polski System Płatności, który potencjalnie obejmuje znaczną liczbę rachunków bankowych.

bank.2015.07-08.foto.027.b.400xPanel dyskusyjny "Dlaczego w dzisiejszych czasach dostępność powinna być standardem?". Od lewej: Piotr Pawłowski - prezes zarządu Fundacji Integracja, Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes ZBP, Piotr Kowalski z Polskiego Związku Głuchych, Orfeusz Malinowski - przewodniczący Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, Komitetu Jakości Usług Finansowych ZBP, Artur Marcinkowski - przewodniczący rady Fundacji Widzialni, Marta Walaszczyk-Szymańska - menedżer ds. Komunikacji Jakości w Banku Zachodnim WBK.

Sesja III

Ta sesja, tak jak w poprzedniej edycji kongresu, koncentrowała się na prospołecznej roli, jaką może pełnić gospodarka elektroniczna. Zastanawiano się, czy innowacje i elektronizacja są barierą, czy usprawnieniem dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Eweliny Stępnik, koordynatora działań związanych z osobami z niepełnosprawnościami w Związku Banków Polskich. Na ich problemy powinniśmy patrzeć kompleksowo i nie tyle likwidować konkretne bariery, co zapewnić, by były dostępne dla nich wszystkie usługi. Kolejne dwie prezentacje: Przemysława Wyszyńskiego, prezesa zarządu firmy Mobitoki pt. "Usłyszeć dłonie w społeczeństwie równych szans 2.0" i Roberta Gdeli, prezesa zarządu firmy Seventica pt. "Komunikacja bez barier... Jak skutecznie obsługiwać osoby niesłyszące", omawiały dostępne dziś rozwiązania, które mogą wspomóc osoby niesłyszące. Jak się mogliśmy dowiedzieć, język migowy różni się budową od języka pisanego, co powoduje dodatkowe problemy w komunikacji. Jednak dzięki technologiom informatycznym można ułatwić dostęp do profesjonalnego tłumacza języka migowego.

Panel dyskusyjny zatytułowano "Dlaczego w dzisiejszych czasach dostępność powinna być standardem?". Uczestniczyli w nim: Piotr Kowalski z Polskiego Związku Głuchych, Orfeusz Malinowski - przewodniczący Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, Komitetu Jakości Usług Finansowych ZBP, Artur Marcinkowski - przewodniczący rady Fundacji Widzialni, Piotr Pawłowski - prezes zarządu Fundacji Integracja oraz Marta Walaszczyk-Szymańska - menedżer ds. Komunikacji Jakości w Banku Zachodnim WBK. Dyskusję moderował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Dziś technologie pozwalają przeciwdziałać wszelkim formom wykluczania, a zależy to tylko od naszej staranności i otwarcia się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W Polsce, według różnych statystyk, jest ich od 4 do 6 mln. Zasługują one na pełny dostęp do tego, co jest oferowane każdemu z nas. Jak stwierdzono w trakcie dyskusji, dziś wygrywają ci, którzy mają kompetencje cyfrowe, wiedzę i potrafią to wykorzystać. Wiedza jest dostępna w internecie. Osoby niepełnosprawne też muszą mieć do niej pełny dostęp. Kolejne instytucje, w tym banki, powinny funkcjonować zgodnie ze standardem WCAG (dostępności stron internetowych). Marta Walaszczyk-Szymańska wspomniała m.in o takich działaniach Banku BZ WBK, jak instalacja mówiących bankomatów i certyfikowane oddziały bez barier.

Integralną częścią każdego kongresu jest rozdanie Nagród Kapituły KGE. W tym roku, w kategorii dziennikarz roku, nagrodą uhonorowano Pawła Sołtysa - za aktywne prezentowanie problematyki związanej z gospodarką elektroniczną w mediach. W kategorii projekt roku nagrodę otrzymał Polski Standard Płatności - odebrał ją Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu PSP. W Kategorii partner roku za aktywność w tworzeniu nowych projektów upowszechniających sektor gospodarki elektronicznej w Polsce nagrodzono Forum Technologii Bankowych, a nagrodę odebrał przewodniczący Forum, Paweł Jakubik z firmy Microsoft Polska. Jacek Uryniuk, dziennikarz "Gazety Prawnej" otrzymał wyróżnienie Ambasador gospodarki elektronicznej.

- Tegoroczny kongres udowodnił, że gospodarka elektroniczna to nie tylko poszukiwanie uniwersalnych rozwiązań, łączących potrzeby rynku i instytucji państwa. Gospodarka elektroniczna to także potrzeba kreowania nowych wizji, które już wkrótce staną się integralną częścią nowych produktów (np. internet rzeczy). Wreszcie gospodarka elektroniczna to także narzędzie służące włączeniu osób z niepełnosprawnościami w świat dostępny dla nas wszystkich - nie tylko online, ale także offline - powiedział dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP.

 

Udostępnij artykuł: