Rynek finansowy: Jak wspierać obrót bezgotówkowy?

BANK 2017/11

Nowoczesne karty zbliżeniowe wprowadzono na rynek już dziesięć lat temu. Wygodne szybkie płatności bezstykowe zaakceptowali klienci polskich banków. Choć jednak jesteśmy europejskim liderem w płatnościach zbliżeniowych, to nadal lubimy posługiwać się gotówką. Czy przełomem będzie uruchomienie programów terminalizacji polskich przedsiębiorstw, urzędów i policji?

Maciej Kowal

To pytanie, na które szukali odpowiedzi uczestnicy tegorocznego, szóstego już, Forum Usług Płatniczych. Zbiegło się ono w tym roku z obchodami „dni płatności bezgotówkowych”. Konferencje otworzył Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, a w pierwsze wystąpieniu otwierającym Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawił obecne działania i zamierzenia resortu. Przypomniał, że już w przyszłym roku będziemy obchodzić setną rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy mieliśmy tylko 20 lat na odbudowę gospodarki kraju po zaborach, obecnie – od ponad 25 lat – przekształcamy ją po okresie komunizmu. Choć niewątpliwie odnieśliśmy sukcesy, to dziś musimy zmieniać polską gospodarkę na bardziej innowacyjną. Dlatego też w tym roku rząd przyjął „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jej celem jest przejście od Polski „...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI