Rynek Finansowy: Jak wykształcić bankowca na miarę epoki cyfrowej?

BANK 2019/03

Digitalizacja gospodarki niesie rozliczne korzyści nie tylko dla klientów. Dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany sprzyjają przeorientowaniu modeli kształtowania kompetencji zawodowych pracowników branży finansowej. Szczególnego znaczenia nabiera rozwój miękkich kompetencji oraz elastyczność, pozwalająca pracownikom na szybkie odnalezienie się w nowych uwarunkowaniach.

„Przed sektorem finansowym stoi szereg wyzwań, które będą w znaczącym stopniu wpływać na jego działalność w perspektywie 3–5 lat. Wyzwania te są pochodną trendów, jakie występują, a których oddziaływanie z dużym prawdopodobieństwem będzie rosnąć w analizowanym okresie. Trendy te powiązane są z takimi procesami, jak: konsolidacja sektora, automatyzacja i cyfryzacja, wzrost liczby regulacji prawnych, konieczność uelastyczniania działalności, nacisk na klientocentryzm, pracownikocentryzm, a także rosnące oczekiwania dotyczące standardów etycznych. Każdy z tych trendów generuje innego rodzaju wyzwania, na które instytucje muszą odpowiedzieć, tak by móc efektywnie działać i rozwijać się mimo zmian warunków zewnętrznych” – to zwięzłe podsumowanie rynkowego status quo znalazło się w „Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego. Sektor finansowy”. Raport, powstał na zlecenie PARP jako efekt ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: