Rynek finansowy: Jak zakończyć wojny walutowe?

BANK 2012/06

Państwa powinny zdefiniować zjawisko wojny walutowej. Ale nie po to, by oskarżać Chiny o prowadzenie takiej wobec USA lub Brazylii, lecz dlatego, żeby jej nie rozpoczynać.

Maria Dunin-Wąsowicz

Klęska – to słowo najlepiej opisuje polityki pieniężne i kursowe banków centralnych głównych państw na świecie w minionej dekadzie. Miały stabilizować pieniądz i finanse oraz zapewnić wzrost gospodarczy. W znacznym stopniu stały się odpowiedzialne za wywołanie kryzysu w 2007 r., problemów na tle wzajemnych rozliczeń handlo – wych, wreszcie – wywołanie wojen walutowych.

Oskarżenie, nawiązujące do wydarzeń wielkiej depresji lat 1929- 1933, po raz pierwszy wytoczył we wrześniu 2010 r. minister finansów Brazylii. Ogłosił wówczas światu, że decyzje Fed o obniżce stóp procentowych na poziom bliski zeru należy traktować jako manipulacje kursowe zabronione art. IV umowy o MFW. Ułatwiają bowiem poprawę konkurencyjności via niedozwolona dewaluacja waluty, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: