Rynek finansowy: Jednym słowem jubileusz

BANK 2012/03

Okrągłe rocznice są nonsensem - wynikają z przypadkowego stosowania systemu dziesiętnego - powiedział kiedyś Stefan Kisiel Kisielewski. Niemniej jednak 20 lat funkcjonowania Sądu Polubownego działającego przy Związku Banków Polskich to dobry moment na podsumowanie dotychczasowego dorobku.

Piotr Gałązka

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich powstawał na początku lat dziewięćdziesiątych. Gospodarka na nowo kapitalistyczna, oparta na wolnym rynku i konkurencji przedsiębiorców, niosła za sobą nieznane dotychczas wyzwania i potrzeby. Jedną z nich bez wątpienia była potrzeba efektywnego i skutecznego rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Wynikało to z potrzeby pewności prawa, którego wtedy jeszcze brakowało albo nie było przystosowane do nowych realiów, w jakich przyszło prowadzić działalność gospodarczą, oraz z potrzeby eliminowania ryzyka, i tak szeroko obecnego w pracy każdego przedsiębiorcy.

Dlatego też, po roku 1989, w Polsce oprócz Sądu Arbitrażowego przy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: