Rynek finansowy: Kandydaci na europosłów o swoich planach i zamierzeniach

BANK 2019/05

Przed Europą w najbliższych latach stanie kilka znaczących wyzwań. Starzenie się społeczeństw, drastyczny wzrost zagrożenia wynikającego z ocieplenia klimatu, zmniejszanie się konkurencyjności gospodarki europejskiej wobec potęg USA i Chin – to tylko niektóre z nich. Naszych rozmówców, kandydatów z pierwszymi numerami na listach wyborczych, zapytaliśmy o to, co zamierzają robić jako europarlamentarzyści.

Jakie działania będzie pan wspierał (pani wspierała) w celu wzmocnienia pozycji Unii w świecie i zapobieżeniu zagrożeniom. Czy te o charakterze integracyjnym, czy raczej służące osłabianiu integracji?

Marek Belka: Będę popierać działania umacniające wspólną walutę europejską, koordynację polityki zagranicznej, wzmocnienie współpracy wojskowej, wzmocnienie granic Unii, koordynację polityki azylowej, intensyfikacji B+R oraz dokończenie budowy wspólnego rynku usług.

Jerzy Buzek: Realizacja polityki klimatycznej, niezbędnej dzisiaj, jeśli chcemy przetrwać na naszej planecie, wymaga szczególnego wsparcia krajów, które mają trudniejszą drogę, w tym Polski. Integracja rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, daje dalsze wymierne korzyści naszym rolnikom, wytwórcom przemysłowym, małym i średnim firmom, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: