Rynek finansowy: Kapitał dla gospodarki

BANK 2014/12

Już po raz drugi przedstawiciele sektora finansowego, administracji publicznej oraz niezależni eksperci spotkali się w Warszawie podczas konferencji zatytułowanej Rynek kapitałowy w Polsce - kapitał dla gospodarki.

Już po raz drugi przedstawiciele sektora finansowego, administracji publicznej oraz niezależni eksperci spotkali się w Warszawie podczas konferencji zatytułowanej Rynek kapitałowy w Polsce - kapitał dla gospodarki.

Stanisław Brzeg-Wieluński,
Karol Mórawski

Seminarium zostało zorganizowane przez Grupę PTWP wspólnie z Izbą Domów Maklerskich i Związkiem Banków Polskich. – To okazja do przedstawienia tego, co czeka nas w najbliższej perspektywie odnośnie finansowania biznesu – stwierdził Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP.

– Powinna powstać rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego, która by zachęcała do konwersji oszczędności na kapitał, do inwestowania, usuwała bariery formalnoprawne, zwiększała wiarygodność rynku i chroniła inwestorów – powiedział Waldemar Markiewicz prezes Izby Domów Maklerskich. Z kolei prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał na szczególną rolę przedsiębiorczości – w jego opinii roli przedsiębiorców nie można ograniczać wyłącznie do wypracowywania produktu krajowego brutto – (…) te 1,8 mln polskich przedsiębiorstw, kilkaset tysięcy gospodarstw rolnych i ponad 1600 instytucji finansowych – które przecież również są przedsiębiorstwami – mają jakiś sens funkcjonowania i współdziałania, jeśli rozwiązują problemy 38 mln naszych obywateli i aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych ludzi żyjących w całym regionie – podkreślił.

– To, co w sposób szczególny w obszarze rynku kapitałowego jest potrzebne, to aktywność – stwierdził w swym wystąpieniu Janusz Piechociński. – To umiejętne odnajdywanie się nie tylko w gospodarce Unii Europejskiej czy Europy Środkowo-Wschodniej, to zdolność odnajdywania się w gospodarce globalnej. Wiceszef polskiego rządu podziela obawy sektora bankowego związane z finansowaniem polskiej gospodarki z krótkoterminowych depozytów. Wskazał na konieczność tworzenia kas mieszkaniowych, sprawnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego; zapowiedział kontynuację programu de minimis oraz wsparcie dla poprawy efektywności energetycznej.

Mechanizmy finansowania gospodarki

Finansowanie gospodarki. Z lotu ptaka. Globalne, regionalne i krajowe mechanizmy finansowania gospodarki – taki tytuł nosił pierwszy panel w ramach konferencji. W debacie, moderowanej przez prezesa Wojciecha Kuśpika, udział wzięli: Waldemar Markiewicz, prezes IDM; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP; Jacek Siwicki, prezes Enterprise Investors; Jacek Socha, wiceprezes PwC w Polsce; Adam Świrski, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego; Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Krzysztof Tokarski, prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Prezes warszawskiej giełdy uważa, że Polska wciąż jest atrakcyjnym krajem dla inwestorów. Jego zdaniem mamy szansę wykorzystać dla dobra polskiej gospodarki nawet kryzys rosyjsko-ukraiński, bowiem na tle tego, co dzieje się na wschód od Polski, nasz kraj jawi się jako bezpieczny port. Optymistycznie w przyszłość patrzy również Jacek Socha, uważa, że powinniśmy szukać dużych projektów rządowych, które będą dawać strumienie pieniędzy w długim czasie. Jacek Siwicki uważa, że problemem może być okres przejściowy w polskiej gospodarce, przestaliśmy już bowiem być rynkiem wzrastającym, ale nie jesteśmy jeszcze rynkiem w pełni dojrzałym.

Krzysztof Tokarski ocenił, że najbliższy rok będzie korzystny dla polskich firm. – Czeka nas napływ środków unijnych, mamy tanie finansowanie, aktywne są fundusze private equity, giełda – stwierdził. Prezes Pietraszkiewicz uważa, że na pozycję Polski nie można patrzyć tylko przez pryzmat inwestorów zagranicznych. Polscy przedsiębiorcy mają bowiem około 200 mld zł oszczędności w polskich bankach. Równocześnie Polacy i polskie firmy dysponują ogromną ilością niewykorzystanych zasobów. – Mamy do odkrycia poważne skarby polskiej gospodarki i często zapominamy, że one są. Mamy wysoki poziom własności prywatnej w postaci zasobów mieszkaniowych – podkreślił prezes ZBP.

– Przedłużyliśmy program de minimis, kontynuujemy program inwestycji polskich – powiedział Adam Świrski. – BGK wspólnie z Ministerstwem Skarbu Państwa uruchomił fundusz inwestycji zagranicznych, będziemy dzielić się ryzykiem i wchodzić kapitałowo w tego typu przedsięwzięcia – dodał wiceprezes BGK.

Prezes IDM uważa, że należy zachęcać Polaków oszczędzania długoterminowego i tworzyć zachęty do inwestowania w III filar. Paweł Tamborski zwrócił uwagę na spadek dynamiki na rynku giełdowym w Polsce. Pozytywnym za to zjawiskiem jest według niego aktywność polskich inwestoró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: