Rynek Finansowy: Koniec emerytalnego pata?

BANK 2017/12

Rynek finansowy

Zapowiedź rychłego rozpoczęcia prac nad ustawą powołującą do życia pracownicze plany kapitałowe (PPK) oznacza początek rewolucji na rynku produktów trzeciofilarowych. Ambicją rządu jest, by nowy instrument, w przeciwieństwie do pracowniczych programów emerytalnych czy indywidualnych kont emerytalnych, docelowo objął wszystkich zatrudnionych. Czy PPK przełamią bierność Polaków w zakresie długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne?

W założeniach twórców reformy systemu emerytalnego z 1999 r. dobrowolne gromadzenie środków na starość z wykorzystaniem specjalistycznych instrumentów oferowanych przez instytucje finansowe i działających dzięki przepisom ustawy stanowić miało jeden z trzech (obok ZUS i otwartych funduszy emerytalnych) podstawowych elementów zabezpieczenia finansowego na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Podstawą prawną do utworzenia takich programów stały się uchwalone równocześnie 20 kwietnia 2004 r. ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o indywidualnych kontach emerytalnych. Nowelizacja tego ostatniego aktu prawnego z 25 marca 2011 r. wprowadziła kolejny instrument dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne, czyli indywidualne konta zabezpieczenia społecznego (IKZE).

Zachętą dla zakładania IKE i IKZE są korzyści podatkowe: środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym i w ramach pracowniczego programu emerytalnego podlegają zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych – pod ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: