Rynek finansowy: Koszt i krzywda

BANK 2013/06

Nie istnieją uniwersalne metody walki z kryzysami. Procedury pr zywracania gospodarek państw do równowagi pozostają nie tylko skomplikowan e, ale nierzadko też kontrowersyjne.

Maria Dunin-Wąsowicz

Strategie przeciwdziałania kryzysom finansowym rządy opierają zazwyczaj na działaniach regulacyjnych. W przypadku ostrych kryzysów, reformy regulacyjne są uzupełniane zmianą podejścia do polityki makroekonomicznej. Kombinacja obu metod pomaga, nierzadko skutecznie, wyprowadzić państwo z kryzysu. Zawsze jednak przedsięwzięcia antykryzysowe generują poważne koszty społeczne, których nie należy utożsamiać wyłącznie z kosztami fiskalnymi.

Do niedawna zwykło się uważać, że decyzje dotyczące metod opanowania kryzysu w państwach demokratycznych w większym stopniu niż w państwach niedemokratycznych uwzględniają szeroko rozumiane dobro społeczeństwa. Są wyrazem dążenia, by koszt naprawy gospodarki w możliwie ograniczonym stopniu był udziałem obywateli: trudno obarczać ich kosztami przez nich nie zawinionymi. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: