Rynek Finansowy: Kredyty trzymają się mocno

BANK 2018/01

Rok 2017 przyniósł zauważalne ożywienie akcji kredytowej zarówno w segmencie konsumenckim, jak i korporacyjnym – oceniają analitycy Narodowego Banku Polskiego. Tak korzystny rezultat udało się uzyskać pomimo konsekwentnego zaostrzania warunków udzielania kredytów przez polski sektor bankowy.

Rok 2017 przyniósł zauważalne ożywienie akcji kredytowej zarówno w segmencie konsumenckim, jak i korporacyjnym – oceniają analitycy Narodowego Banku Polskiego. Tak korzystny rezultat udało się uzyskać pomimo konsekwentnego zaostrzania warunków udzielania kredytów przez polski sektor bankowy.

Karol Majka

Publikowany przez NBP w odstępach półrocznych „Raport o stabilności systemu finansowego” szczególną uwagę poświęca kondycji rodzimego sektora bankowego. „Banki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. Ważną funkcją banków jest też oferowanie licznych produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem finansowym. Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę zagrożeń dla stabilności banków” – czytamy we wstępie do opracowania. Najświeższa edycja raportu, zatwierdzona przez zarząd banku centralnego 30 listopada ub.r. zawiera kompletne dane za pierwsze trzy kwartały 2017 r., uzupełnione w niektórych przypadkach o informacje obejmujące okres późniejszy.

Gorsze perspektywy dla budowlańców i rolników

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym, rosnący popyt na finansowanie bankowe oraz zwiększające się ryzyko kredytowania określonych sektorów gospodarki – te przesłanki miały kluczowy wpływ na zaostrzenie polityki kredytowej polskich banków w minionym roku. Z restrykcyjnymi warunkami finansowania musieli liczyć się przedsiębiorcy działający w branży budowlanej, która od wielu lat znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zadłużonych sektorów polskiej gospodarki. Tylko w 2016 r. bankructwa firm budowlanych stanowiły niemal 20% upadłości przedsiębiorstw ogłoszonych przez polskie sądy. Przeterminowane zadłużenie tego sektora odnotowane w rejestrach BIK oraz BIG InfoMonitor przekroczyło w ub. r. kwotę 4 mld zł. Również w Krajowym Rejestrze Długów uwidoczniono 2,2 mld zł zaległości budowlanki przekraczających 60 dni od terminu wymagalności roszczenia.

Ograniczenia dostępu do kredytu dotknęły także gospodarstwa rolne, a przesłanką zaostrzania polityki kredytowej względem tej branży były uwarunkowania regulacyjne. „W przypadku kredytów dla rolników obniżenie dynamiki może wiązać się z zaostrzeniem przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi oraz z opóźnieniami w wypłacie środków unijnych” – oceniają autorzy raportu. W nadchodzących kwartałach można spodziewać się kolejnych utrudnień finansowania rolnictwa. „Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia zwiększającego zakres wyłączeń spod egzekucji będzie utrudnienie w dochodzeniu roszczeń z majątku rolnika, co może wpływać na gotowość banków do prowadzenia akcji kredytowej na dotychczasowych zasadach oraz oddziaływać na tempo kształtowania się akcji kredytowej w segmencie kredytów dla rolników indywidualnych w przyszłości, poprzez ograniczanie podaży przez kredytodawców” – zaznaczono w opracowaniu NBP. Jego twórcy podkreślają, że obie zmiany regulacyjne w szczególny sposó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: