Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2013

BANK 2013/06

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI GUS opublikował dane, z których wynika, że deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. w Polsce wyniósł 3,9 proc. PKB. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze, a według tych prognoz deficyt polskiego sektora finansów publicznych w 2013 r. wyniesie 3,9 proc., natomiast w przyszłym roku 4,1 proc. PKB. Komisja Europejska zasygnalizowała, że nie zdejmie z Polski procedury nadmiernego deficytu, która nałożona została na nasz kraj w 2009 r.

Komisja Europejska zdecydowała, że Polska ma zapłacić 79,9 mln euro kary za błędy w dotacjach dla małych gospodarstw (nisko towarowych), które w latach 2005-2006 mogły ubiegać się o unijną pomoc w restrukturyzacji na podstawie pięcioletnich biznesplanów. Rolnicy, którym polskie władze zatwierdziły plan, dostawali przez pięć lat po 1250 euro rocznie pod warunkiem realizowania planu. Jednak audyt przeprowadzony przez Komisję Europejską wykazał, że najpierw w Polsce zatwierdzano niewiarygodne biznesplany, a potem – w latach 2007-2010 – nierzetelnie sprawdzano ich realizację.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w marcu na lokatach terminowych było 268,7 mld zł. Miesiąc później o blisko 6,7 mld zł mniej. To największy jednorazowy odpływ depozytów w historii (NBP publikuje te dane od grudnia 1996 r.). W sumie w cią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: