Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2016

BANK 2016/06

WYDARZENIA We wtorek 7 czerwca 2016 r. zmarł w Warszawie w wieku 77 lat profesor Jan Winiecki. W latach 2010-2016 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, był założycielem i Honorowym Przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także współzałożycielem Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r., jego pierwszym prezesem. W latach 1991-1993 był dyrektorem wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 2000 r. był doradcą ekonomicznym WestLB Bank Polska SA.

WYDARZENIA We wtorek 7 czerwca 2016 r. zmarł w Warszawie w wieku 77 lat profesor Jan Winiecki. W latach 2010-2016 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, był założycielem i Honorowym Przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także współzałożycielem Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r., jego pierwszym prezesem. W latach 1991-1993 był dyrektorem wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 2000 r. był doradcą ekonomicznym WestLB Bank Polska SA.

Profesor Jan Winiecki był wybitnym nauczycielem akademickim, wychowawcą i wzorem dla wielu pokoleń ekonomistów. Jego odejście to wielka strata dla nauki polskiej i środowiska bankowego.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. PKB zwiększył się o 3,6% (tj. o 0,3 pkt. proc.) niż rok wcześniej oraz o 0,2 pkt. proc. więcej, niż prognozowano w ustawie budżetowej. Do budżetu państwa wpłynęło 289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł i był o prawie 15% (7,3 mld zł) niższy od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł. Podatek od towarów i usług (VAT) dał budżetowi 123 mld 120,7 mln zł, a więc więcej o 1 mld 819,7 mln zł (o 1,5%) od kwoty zapisanej w znowelizowanym budżecie. Na obsługę długu krajowego wydano 19 mld 433,5 mln zł, co oznacza, że wydatki te były niższe o 1,3% od planowanych. Obsługa zadłużenia zagranicznego pochłonęła 9 mld 735,5 mln zł wobec zaplanowanych 9 mld 818 mln zł. PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w tzw. szybkim szacunku PKB.

Agencja Moody’s utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ze stabilnej na negatywną. Wśród przyczyn takiej oceny agencja wymieniła m.in. fiskalne ryzyka związane ze znaczącym wzrostem w bieżących wydatkach, jak również rządową intencję obniżenia wieku emerytalnego. Jeśli chodzi o wydatki, agencja wskazała m.in. na świadczenia na dzieci (w ramach Programu Rodzina 500+), podkreślając, że podniosą one wydatki bieżące o ok. 17 mld zł w 2016 r. (0,9%. PKB) i 23 mld zł w 2017 r. (1,1% PKB).

TRANSAKCJE

PESA Bydgoszcz S.A. i zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - FIIK) podpisały umowę wspólników, która przewiduje zasilenie spółki Rail Capital Partners (RCP), w latach 2016- 2020, kwotą 200 mln zł. PESA i FIIK obejmą odpowiednio 51 i 49% udziałów w RCP. Zgodnie z przyjętym biznesplanem spółka RCP będzie dysponować do 2020 r. flotą co najmniej kilkunastu nowoczesnych lokomotyw serii GAMA.

Trzeci miesiąc z rzędu wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła. Na koniec kwietnia łączne aktywa wyniosły prawie 257 mld zł i w porównaniu z poprzednim miesiącem były większe o 1,59 mld zł (+0,6%). Na skutek osłabienia się polskiego złotego, w ujęciu walutowym aktywa funduszy inwestycyjnych spadły o -1,53 mld euro (-2,6%).

PRODUKTY

Biuro Informacji Kredytowej przekazało najbardziej aktualne dane zbiorcze (stan na marzec 2016 r.), dotyczące tego, kim jest statystyczny frankowicz i jak sumiennie reguluje raty kredytu we frankach. Liczba czynnych kredytów we frankach to 534,9 tys., a kredytobiorców jest 907,6 tys. Okazuje się, że 66% osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach pochodzi z Pokolenia X. Są to osoby urodzone w latach 1967-1981. Aż 18% frankowiczów mieszka w aglomeracji warszawskiej. Kredytobiorcy z pokolenia X posiadają 74% wartości wszystkich kredytów we frankach i oprócz kredytów mieszkaniowych mają jeszcze inne czynne kredyty do spłaty na kwotę 6,45 mld zł. Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +9,7% w kwietniu br. Oznacza to, że w tym miesiącu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 9,7% w porównaniu z kwietniem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. wyniosła w kwietniu +7,3%. Prawie połowa średnich firm i ponad 1/3 małych i mikrofirm korzysta z kredytów bankowych, choć obie grupy przedsiębiorców zdecydowanie preferują finansowanie się ze środków własnych. Na koniec marca banki udzieliły przedsiębiorstwom łącznie 334 mld zł kredytów, z czego 55% - czyli 197 mld zł - przypadło na segment MŚP. Dla 47% średnich firm (obroty od 3,6 do 30 mln zł rocznie) kredyt w banku jest najpowszechniejszym źródłem zewnętrznego finansowania, wśród małych firm (obroty do 3,6 mln zł rocznie) odsetek ten wynosi 35% proc. - wynika z badania "Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach bankowych" (patrz wykresy).

TRENDY

Tylko w ciągu ostatniego roku świadomość dotycząca cyberbezpieczeństwa po stronie operacyjnej wzrosła w 95% instytucji finansowych. Temat ten gości regularnie na spotkaniach zarządu w niemal jednej trzeciej firm. Dla porównania, tylko jedna czwarta szefów bezpieczeństwa w sektorze publicznym uważa swoją współpracę z innymi działami za efektywną. Co ciekawe, w branży handlowej, którą charakteryzuje największe tempo wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, zasady bezpieczeństwa są uważane za czynnik spowalniający biznes aż w 40% przypadków.

Firmy, które potrzebują wysokiej jakości usług IT - m.in. banki - nie zawsze stać na tworzenie i utrzymywanie rozbudowanych zespołów IT. Dobrym rozwiązaniem jest dla nich często outsourcing. W bazie PKO Finat, z Grupy PKO BP, znajduje się już ponad 10 000 specjalistów IT o różnym profilu kompetencyjnym. Około 40% z nich to programiści znający biegle technologie Java,.NET, C++, Python. W bazie znajdują się również profile specjalistów o niszowych kompetencjach (programiści Cobol, programiści SAP - ABAP, programiści BI oraz Sharepoint). Zdaniem ekspertów z PKO Finat, obecnie aż 70% firm potencjalnie zainteresowanych outsourcingiem IT w modelu body leasing poszukuje programistów Java i.NET. Inne popularne profile to testerzy, którzy znają narzędzia: HP QC lub Selenium.

Z 48 do 43% ubyło firm skarżących się na problemy z zatorami płatniczymi, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Poprawę sytuacji zasygnalizował również wzrost Indeksu Zatorów Płatniczych BIG oraz spadek średniej wartości przeterminowanych należności. Jeśli lepsze wyniki utrzymają się w kolejnej fali badania, można będzie mówić o korzystnym trendzie. Przedsiębiorcy są jednak bardzo ostrożni w swoich przewidywaniach. Widać u nich jedynie mniejszą pewność, że sytuacja pozostanie bez zmian. Wskaźnik BIG podniósł się od poprzedniego pomiaru z 3 do 9,1 punktu. Oznacza to, że firmy posiadające zatory płatnicze lepiej oceniają bezpieczeństwo działalności gospodarczej nadal jednak prawie połowa musi się zmagać z opóźnionymi płatnościami - wynika z 30. edycji raportu BIG na temat zatorów płatniczych.

bank.2016.06.wykres.007.a


Na podstawie informacji banków, publikacji prasowych oraz danych z portali ekonomicznych) Opracowanie: J. Grobicki.


 

 

Udostpnij artyku:

Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2016

BANK 2016/05

WYDARZENIA Kandydatem prezydenta RP Andrzeja Dudy na następcę Marka Belki, prezesa zarządu NBP, jest Adam Glapiński - minister w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, wieloletni członek Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2016 r. członek zarządu NBP. W latach 80. działał w NSZZ Solidarność. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora ekonomii. Przewodniczył radom nadzorczym Banku Rozwoju Eksportu, Centralwings, KGHM Polska Miedź. Był również prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Polkomtela, a także doradcą ekonomicznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

WYDARZENIA Kandydatem prezydenta RP Andrzeja Dudy na następcę Marka Belki, prezesa zarządu NBP, jest Adam Glapiński - minister w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, wieloletni członek Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2016 r. członek zarządu NBP. W latach 80. działał w NSZZ Solidarność. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora ekonomii. Przewodniczył radom nadzorczym Banku Rozwoju Eksportu, Centralwings, KGHM Polska Miedź. Był również prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Polkomtela, a także doradcą ekonomicznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Według GUS produkcja przemysłowa w marcu br. była wyższa niż w przed rokiem o zaledwie 0,5 proc. Przy czym produkcja przemysłowa skoczyła o 8,8 proc. Realne jest jednak osiągnięcie słabszego tempa wzrostu naszej gospodarki w pierwszym kwartale. Dane uwzględniające czynniki sezonowe także były nie najlepsze, wskazywały na zwyżkę produkcji jedynie o 0,8 proc. po lutowym wzroście o 3 proc.

Podobnie jak w 2015 r., pierwsze miesiące obecnego roku przynoszą nasilenie presji deflacyjnej. Jest ona już jednak wyraźnie słabsza. Od stycznia do marca ubiegłego roku spadek cen wynosił 1,4-1,6 proc., podczas gdy w tym roku sięga 0,8-0,9 proc. Potwierdzają się więc skorygowane niedawno w dół prognozy inflacyjne NBP, zakładające że średnioroczna zmiana cen będzie mieścić się w przedziale od minus 0,9 do plus 0,2 proc.

Narodowy Bank Polski w 2015 r. odnotował zysk w wysokości 8 mld 275 mln 781 tys. zł. Z tej kwoty do budżetu państwa trafi ok. 7,9 mld zł. Bank centralny wyjaśnił, że w latach 2010- 2015 łącznie wypracował zysk w wysokości ok. 29 mld zł, wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosły 27,5 mld zł.

>TRANSAKCJE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej i w kwocie nominalnej nie niższej niż 10 zł, ale nie wyższej niż 400 mln zł. Oznacza to, że bank wyemituje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40 mln akcji o jednostkowej wartości nominalnej 10 zł. Intencją zarządu Banku Ochrony Środowiska jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na finansowanie inwestycji ekologicznych i zrównoważony rozwój.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku zdecydowało o emisji do 220 mln akcji serii I z prawem poboru. Kapitał zakładowy wzrosnąć ma o nie więcej niż 2,2 mld zł. Parytet wymiany akcji w procesie podziału BPH został ustalony na 0,44 akcji Aliora za 1 akcję BPH. Emisja związana jest z planowanym nabyciem wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23 proc. udziałów GE w podstawowej działalności banku BPH wynosi 1 225 mln zł, z zastrzeżeniem korekt. Wycena 100 proc. udziału w podstawowej działalności banku to 1 532 mln zł.

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało kolejną w tym roku emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku napływu środków oraz wypracowania dodatniej stopy zwrotu przez zarządzających funduszem, aktywa netto Altus FIZ AASD wzrosły o 57 mln zł do 474,2 mln zł. Dzięki temu fundusz umocnił się na drugiej pozycji w perspektywicznym segmencie funduszy dywidendowych.

PRODUKTY

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła w marcu br. +5,5 proc. Oznacza to, że w tym miesiącu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 5,5 proc. w porównaniu z marcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. wyniosła +6,4 proc.

Aplikację mobilna mBanku wzbogacono o wiele nowości. Wśród nich znajdują się ubezpieczenie turystyczne przydatne w rozpoczynającym się właśnie okresie urlopowym, a także rozwiązanie dla posiadaczy iPhone 6s i 6s Plus - wykorzystujące funkcję 3D Touch. Wystarczy mocniej dotknąć ikonę aplikacji w systemie iOS, aby wywołać menu podstawowych funkcji - tych samych, które użytkownik ustawił w układzie "planet" widocznym na ekranie głównym mBankowej aplikacji.

To znaczące przyspieszenie w dostępie do podstawowych i najczęściej wykorzystywanych przez klientów funkcji. Firmy leasingowe w Polsce od stycznia do marca br. sfinansowały aktywa o rekordowej wartości 13 mld zł (+23 proc. r./r.). Dźwignią rynku były pojazdy, i to zarówno samochody osobowe, jak i transport ciężki. Skurczył się natomiast segment maszyn i urządzeń, przede wszystkim za sprawą sprzętu budowalnego i rolniczego. Lepiej od rynku poradził sobie EFL. Z portfelem umów wartych 1,1 mld zł, odnotował niemal 26 proc. wzrostu.

TRENDY

Rosnącej roli mediów społecznościowych w biznesie, poświęcono Social Media Convent w Gdańsku. Wśród prelegentów byli bankowcy, przedstawiciele Twittera, Facebooka oraz twórca społeczności Instagramers.com. W I kw. 2016 r. w social media oraz na portalach opublikowano ponad 90 proc. informacji na temat branży bankowej. Z danych z modułu analitycznego IMM wynika, że liderem zestawienia benchmarkowgo jest PKO Bank Polski - 29 proc. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno mBank (14,2 proc.) oraz Bank Zachodni WBK (12,1 proc.), a TOP 10 zamykają ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank (po 5,7 proc.) oraz Deutsche Bank (5,3 proc.).

Jak wynika z raportu "Zaufanie Polaków do banków" przeprowadzonego na zlecenie Procontent Communication najczęstszymi przyczynami zmiany banku są: atrakcyjna oferta innego podmiotu, podwyżka opłat/prowizji oraz mała liczba dostępnych bankomatów. Prawie 100 proc. respondentów badania posiada konto w banku, a ponad połowa badanych (57 proc.) przyznaje, że zdarzyło się jej zmienić bank. Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na posiadanie konta, ponieważ nawet mieszkańcy wsi i małych miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców deklarują, że posiadają konto w banku (91 proc.). Nieznaczna różnica pojawia się, jeśli chodzi o wykształcenie - konta w banku nie posiada blisko 12 proc. osób z niższym i tylko 2 proc. osób z wyższym wykształceniem.

Bank Zachodni WBK ogłosił strategię rozwoju biznesu w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest zdobycie do końca 2018 r. 20 proc. udziału w rynku, nawiązanie relacji ze 100 tys. nowych klientów i wypracowanie pozycji banku pierwszego wyboru dla MŚP. Strategia obejmuje dwa obszary: z jednej strony inwestycje w ofertę produktową i jakość usług, a z drugiej rozwój dużej, zaawansowanej platformy, na której przedsiębiorstwa otrzymają od banku unikalne na rynku, pozafinansowe wsparcie działalności i rozwoju.

Nawet 42 proc. firm z sektora mikro i małego biznesu zostanie dotkniętych regulacją obniżającą limit transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. zł, jeśli Sejm przyjmie proponowany przez rząd projekt zakładający obowiązkowe dokonywanie transakcji ponad wskazaną sumę poprzez rachunek płatniczy - takie wnioski płyną z badania "Płatności gotówkowe w polskich firmach", przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (patrz wykresy). ▪

bank.2016.05.wykres.007.a

Na podstawie informacji banków, publikacji prasowych oraz danych z portali ekonomicznych - opracował J. Grobicki

 

Udostpnij artyku: