Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2016

BANK 2016/06

WYDARZENIA We wtorek 7 czerwca 2016 r. zmarł w Warszawie w wieku 77 lat profesor Jan Winiecki. W latach 2010-2016 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, był założycielem i Honorowym Przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także współzałożycielem Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r., jego pierwszym prezesem. W latach 1991-1993 był dyrektorem wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 2000 r. był doradcą ekonomicznym WestLB Bank Polska SA.

WYDARZENIA We wtorek 7 czerwca 2016 r. zmarł w Warszawie w wieku 77 lat profesor Jan Winiecki. W latach 2010-2016 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, był założycielem i Honorowym Przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także współzałożycielem Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r., jego pierwszym prezesem. W latach 1991-1993 był dyrektorem wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 2000 r. był doradcą ekonomicznym WestLB Bank Polska SA.

Profesor Jan Winiecki był wybitnym nauczycielem akademickim, wychowawcą i wzorem dla wielu pokoleń ekonomistów. Jego odejście to wielka strata dla nauki polskiej i środowiska bankowego.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. PKB zwiększył się o 3,6% (tj. o 0,3 pkt. proc.) niż rok wcześniej oraz o 0,2 pkt. proc. więcej, niż prognozowano w ustawie budżetowej. Do budżetu państwa wpłynęło 289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł i był o prawie 15% (7,3 mld zł) niższy od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł. Podatek od towarów i usług (VAT) dał budżetowi 123 mld 120,7 mln zł, a więc więcej o 1 mld 819,7 mln zł (o 1,5%) od kwoty zapisanej w znowelizowanym budżecie. Na obsługę długu krajowego wydano 19 mld 433,5 mln zł, co oznacza, że wydatki te były niższe o 1,3% od planowanych. Obsługa zadłużenia zagranicznego pochłonęła 9 mld 735,5 mln zł wobec zaplanowanych 9 mld 818 mln zł. PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny w tzw. szybkim szacunku PKB.

Agencja Moody’s utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ze stabilnej na negatywną. Wśród przyczyn takiej oceny agencja wymieniła m.in. fiskalne ryzyka związane ze znaczącym wzrostem w bieżących wydatkach, jak również rządową intencję obniżenia wieku emerytalnego. Jeśli chodzi o wydatki, agencja wskazała m.in. na świadczenia na dzieci (w ramach Programu Rodzina 500+), podkreślając, że podniosą one wydatki bieżące o ok. 17 mld zł w 2016 r. (0,9%. PKB) i 23 mld zł w 2017 r. (1,1% PKB).

TRANSAKCJE

PESA Bydgoszcz S.A. i zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – FIIK) podpisały umowę wspólników, która przewiduje zasilenie spółki Rail Capital ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2016

BANK 2016/05

WYDARZENIA Kandydatem prezydenta RP Andrzeja Dudy na następcę Marka Belki, prezesa zarządu NBP, jest Adam Glapiński - minister w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, wieloletni członek Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2016 r. członek zarządu NBP. W latach 80. działał w NSZZ Solidarność. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora ekonomii. Przewodniczył radom nadzorczym Banku Rozwoju Eksportu, Centralwings, KGHM Polska Miedź. Był również prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Polkomtela, a także doradcą ekonomicznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

WYDARZENIA Kandydatem prezydenta RP Andrzeja Dudy na następcę Marka Belki, prezesa zarządu NBP, jest Adam Glapiński - minister w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, wieloletni członek Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2016 r. członek zarządu NBP. W latach 80. działał w NSZZ Solidarność. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora ekonomii. Przewodniczył radom nadzorczym Banku Rozwoju Eksportu, Centralwings, KGHM Polska Miedź. Był również prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Polkomtela, a także doradcą ekonomicznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Według GUS produkcja przemysłowa w marcu br. była wyższa niż w przed rokiem o zaledwie 0,5 proc. Przy czym produkcja przemysłowa skoczyła o 8,8 proc. Realne jest jednak osiągnięcie słabszego tempa wzrostu naszej gospodarki w pierwszym kwartale. Dane uwzględniające czynniki sezonowe także były nie najlepsze, wskazywały na zwyżkę produkcji jedynie o 0,8 proc. po lutowym wzroście o 3 proc.

Podobnie jak w 2015 r., pierwsze miesiące obecnego roku przynoszą nasilenie presji deflacyjnej. Jest ona już jednak wyraźnie słabsza. Od stycznia do marca ubiegłego roku spadek cen wynosił 1,4-1,6 proc., podczas gdy w tym roku sięga 0,8-0,9 proc. Potwierdzają się więc skorygowane niedawno w dół prognozy inflacyjne NBP, zakładające że średnioroczna zmiana cen będzie mieścić się w przedziale od minus 0,9 do plus 0,2 proc.

Narodowy Bank Polski w 2015 r. odnotował zysk w wysokości 8 mld 275 mln 781 tys. zł. Z tej kwoty do budżetu państwa trafi ok. 7,9 mld zł. Bank centralny wyjaśnił, że w latach 2010- 2015 łącznie wypracował zysk w wysokości ok. 29 mld zł, wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosły 27,5 mld zł.

>TRANSAKCJE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej i w kwocie nominalnej nie niższej niż 10 zł, ale nie wyższej niż 400 mln zł. Oznacza to, że bank wyemituje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40 mln akcji o jednostkowej wartości nominalnej 10 zł. Intencją zarządu Banku Ochrony Środowiska jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na finansowanie inwestycji ekologicznych i zrównoważony rozwój.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku zdecydowało o emisji do 220 mln akcji serii I z prawem poboru. Kapitał zakładowy wzrosnąć ma o nie więcej niż 2,2 mld zł. Parytet wymiany akcji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: