Rynek finansowy: Kronika- listopad 2009

BANK 2009/12

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI PKB w Polsce w 2009 r. wzrośnie o 1,4 proc. - tak przynajmniej w kolejnym raporcie prognozuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wcześniejsze szacunki banku mówiły o wzroście gospodarczym rzędu 1,3 proc. Prognozy EBOR są bardziej optymistyczne od szacunków opublikowanych wcześniej przez Komisję Europejską, z nich bowiem wynika, że polska gospodarka przyspieszy w 2009 r. o 1,2 proc.

  • Stopa inflacji w Polsce będzie się systematycznie obniżać, osiągając tegoroczny cel inflacyjny (2,5 proc.) na początku 2010 r. Spadnie następnie poniżej celu, po czym ponownie wzrośnie do poziomu 2,5 proc. w połowie 2011 r. Dane takie podał Narodowy Bank Polski w październikowej projekcji inflacji i PKB.

  • Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2009 r. wyniosła 11 proc. i w porównaniu do września wzrosła o 0,1 pkt. proc. W końcu października bez pracy pozostawało 1,74 mln osób – o 26 tys. więcej niż we wrześniu. W tym czasie liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 75,1 tys., w porównaniu do września ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: