Rynek Finansowy | Kronika – grudzień 2015

BANK 2015/12

WYDARZENIAStopa bezrobocia pod koniec października wyniosła 9,6 proc. wobec 9,7 proc. we wrześniu - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Po raz ostatni stopa bezrobocia w Polsce była niższa niż obecnie w grudniu 2008 r. (9,5 proc.). W końcu października w urzędach zarejestrowanych było 1516,9 tys. bezrobotnych (w tym 804,4 tys. kobiet) - mniej tak w porównaniu z ubiegłym miesiącem (1539,4 tys.), jak i analogicznym okresem ubiegłego roku (1784,8 tys.).

WYDARZENIAStopa bezrobocia pod koniec października wyniosła 9,6 proc. wobec 9,7 proc. we wrześniu - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Po raz ostatni stopa bezrobocia w Polsce była niższa niż obecnie w grudniu 2008 r. (9,5 proc.). W końcu października w urzędach zarejestrowanych było 1516,9 tys. bezrobotnych (w tym 804,4 tys. kobiet) - mniej tak w porównaniu z ubiegłym miesiącem (1539,4 tys.), jak i analogicznym okresem ubiegłego roku (1784,8 tys.).

Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz odprawy dla prezesów i członków zarządów spółek Skarbu Państwa mają być opodatkowane – powyżej ustalonych progów – w wysokości 70 proc. Tak wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Wypłaty środków gwarantowanych deponentom tej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie realizował za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK

30 listopada 2015 r. ukazała się monografia „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA” pod redakcją naukową Marii Dunin-Wąsowicz i Aleksandry Jarczewskiej. To pierwsza w Polsce książka poświęcona negocjacjom umowy TTIP, wydana staraniem Wydawnictwa Naukowego Scholar. Autorami analiz są badacze z różnych ośrodków naukowych z Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Ich wnioski i rekomendacje mają status ekspercki, a nie polityczny. Szersze omówienie publikacji zamieścimy w kolejnym numerze MF BANK.

TRANSAKCJE

Jak poinformował Reuters, Raiffeisen Bank International zamierza sprzedać polski oddział. To kolejne podejście do sprzedaży Raiffeisen Polbanku. To dziewiąty bank w Polsce pod względem aktywów. Austriacka centrala zdecydowała na początku roku o sprzedaży Raiffeisen Polbanku, żeby do końca 2017 r. uzyskać współczynnik kapitału podstawowego na poziomie 12 proc

Grupa Getin Noble Bank z sukcesem zakończyła proces sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych o wartości 1,9 mld zł. W wyniku podjętych działań, Spółka SPV wyemitowała obligacje o wartości 1,2 mld zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na prowadzenie dalszej akcji kredytowej. Emisja została objęta przez Europejski Bank Inwestycyjny (800 mln zł) oraz polskie i zagraniczne instytucje finansowe spoza Grupy Getin Noble Banku.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: