Rynek finansowy: Kronika – kwicień 2015

BANK 2015/04

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI W lutym tego roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,8 proc., wobec 8 proc. w styczniu - poinformował Eurostat. W całej Unii Europejskiej bezrobocie wyniosło 9,8 proc., a w strefie euro 11,3 proc. To najniższy poziom bezrobocia, jaki odnotowano od maja 2012 r. Według metodologii GUS bezrobocie w Polsce w lutym br. wyniosło 12 proc. Odnotowano także silny wzrost współczynnika aktywności zawodowej Polaków w latach 2008-2014. W przypadku osób w wieku 15-64 lat wzrósł on z 63,8 do 67,9 proc., a w przypadku osób w wieku 55-64 lat z 33,3 do 45,6 proc. Z dużych krajów UE Polska miała najlepszy wynik, jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia - było ono wyższe o 6,6 proc.

Europejski Bank Centralny rozpoczął dodruk euro. Program skupu obligacji krajów strefy euro, także tych pogrążonych w tarapatach, miałby mieć wartość około 60 mld euro miesięcznie – w sumie 1,1 bln euro. Ma on obowiązywać do września 2016 r. i mógłby być przedłużony „o ile okaże się to konieczne”, do czasu, gdy inflacja zbliży się do poziomu docelowego dla EBC, czyli 2 proc. Ponadto bank zastrzegł, że cała operacja ma być prowadzona stopniowo, aby była neutralna dla rynku. EBC będzie mógł skupić nie więcej niż jedną trzecią papierów wyemitowanych przez konkretny kraj i nie więcej niż jedną czwartą z pojedynczej emisji papierów.

Podejmowane przez Senat próby uregulowania zagadnienia środków spoczywających na tzw. martwych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: