Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2011

BANK 2011/04

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Narodowy Bank Polski poinformował, że podaż pieniądza na koniec lutego 2011 r. wyniosła 775 341,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,8 proc. m/m i wzrost o 8,4 proc. w ujęciu rocznym. Na koniec stycznia M3 odnotowało wzrost o 7,5 proc. r./r. Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego wzrosły o 1,1 proc. m/m do 84 622,6 mld zł, ale spadły o 6,5 proc. w ujęciu rocznym. W przeliczeniu na euro wartość wyniosła odpowiednio 21 281,7 mld euro, czyli bez zmian m/m (i spadek o 6,5 proc. r./r.)

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Narodowy Bank Polski poinformował, że podaż pieniądza na koniec lutego 2011 r. wyniosła 775 341,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,8 proc. m/m i wzrost o 8,4 proc. w ujęciu rocznym. Na koniec stycznia M3 odnotowało wzrost o 7,5 proc. r./r. Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego wzrosły o 1,1 proc. m/m do 84 622,6 mld zł, ale spadły o 6,5 proc. w ujęciu rocznym. W przeliczeniu na euro wartość wyniosła odpowiednio 21 281,7 mld euro, czyli bez zmian m/m (i spadek o 6,5 proc. r./r.)

Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec lutego 2011 r. 677 416,2 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. w ujęciu miesięcznym i wzrost o 8,7 proc. r./r. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 772 725,6 mld zł, tj. wzrosły o 0,7 proc. m/m i wzrosły o 10,1 proc. ujęciu rocznym. Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 430 342,9 mld zł (+1,5 proc. m/m i +9,7 proc. r./r.), natomiast przedsiębiorstw – 167 049,3 mld zł (-0,6 proc. m/m i +8,8 proc. r./r.). Należności od gospodarstw domowych wyniosły 479 475,3 mld zł (0,8 proc. m/m i +13,7 proc. r./r.).

PRODUKTY

Raiffeisen Bank Polska wprowadził zmianę, która pozwala użytkownikom bankowości mobilnej wykonywanie raz dziennie transakcji o wartości do 400 zł bez potrzeby podawania dodatkowych haseł do autoryzacji. Dzięki temu klienci mogą szybko wykonać przelew czy doładować telefon. Wprowadzone ułatwienie powinno zwiększyć częstotliwość korzystania z bankowości mobilnej, tym bardziej że aplikacja Mobilny Bank jest bezpieczniejszym rozwiązaniem w okresie wzmożonej działalności wirusów skierowanych przeciwko klientom używającym przeglądarki z bankowości internetowej wykonanej w tradycyjnej technologii HTML. Zawiera bowiem wiele zabezpieczeń, które eliminują zagrożenia czyhające na załatwiających transakcje przez przeglądarki.

Każdy posiadacz konta firmowego w Citi Handlowy może wzbogacić je o prywatną rYNeK FiNANsowY • wydarzenia z marca 2011 opiekę medyczną nie tylko dla siebie, ale i dla swoich pracowników. Klienci banku, których firmy nie generują obrotów większych niż 3,2 mln zł rocznie, podczas wizyty w oddziale lub przez kontakt ze swoim bankowym opiekunem mogą złożyć dyspozycję korzystania z wybranego pakietu medycznego. Z prywatnej obsługi medycznej mogą korzystać właściciel i jego pracownicy, jednak nie więcej niż 10 osób. Aby zgłosić pracowników do programu, wystarczy, że pracodawca ma na piśmie ich zgody na przekazanie danych osobowych do banku i LUX MED w celu objęcia ich opieką medyczną.

1 maja rozszerzy się grupa zawodów objętych obowiązkiem posiadania kas fiskalnych. Oprócz lekarzy i prawników ewidencjonowaniu przez kasy będą podlegać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: