Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2012

BANK 2012/04

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział na dorocznym Forum Bankowym, że chce w 2012 r. wcielić w życie plan obłożenia banków podatkiem nazywanym opłatą bankową. Nowy podatek ma służyć finansowaniu funduszu powołanego do ratowania borykających się z problemami banków.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział na dorocznym Forum Bankowym, że chce w 2012 r. wcielić w życie plan obłożenia banków podatkiem nazywanym opłatą bankową. Nowy podatek ma służyć finansowaniu funduszu powołanego do ratowania borykających się z problemami banków.

Z kwoty 68 mld euro, czyli około 270 mld zł, przyznanej Polsce przez UE na lata 2007-2013 wydaliśmy już niemal trzy czwarte. W marcu poziom kontraktacji osiągnął 73,4 proc. Od początku 2007 r. do marca br. podpisano 67 tys. 511 umów wartych, razem z wkładem własnym, 292 mld zł.

Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła do najwyższego z możliwych poziomów ocenę Polski, jeśli chodzi o możliwość spłaty pożyczek zaciąganych na krótki czas. To tak zwane krótkoterminowe zobowiązania, czyli obligacje dwu-, trzyletnie.

Agencja Fitch podwyższyła rating Grecji do poziomu B minus. Kraje strefy euro zatwierdziły drugi program pomocowy dla Grecji – tym samym odblokowały pierwszą ratę pomocy dla tego kraju w wysokości 39,4 mld euro. Inwestorzy przystąpią do planu przewidującego wymianę greckich obligacji na obligacje o wartości mniejszej o 74 proc. Dzięki temu grecki dług publiczny zostanie zredukowany o blisko 105 mld euro.

Premier Donald Tusk oraz 24 przywódców krajów UE podpisali w Brukseli nowy traktat międzyrządowy, tzw. pakt fiskalny. Wymusza on więcej dyscypliny w finansach publicznych, zwłaszcza w państwach Eurolandu. Zawiera on m.in. nową złotą regułę wydatkową, mającą zapobiec zadłużaniu państw euro w przyszłości. Według niej roczny deficyt strukturalny kraju objętego paktem nie może przekroczyć 0,5 proc. nominalnego PKB.

TRANSAKCJE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez Vienna Insurance Group kontroli nad Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie”. Na polskim rynku spółka prowadzi działalność poprzez sześć spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: