Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2016

BANK 2016/07-08

WYDARZENIA Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2016 r. wyniosło 881 873 mln zł, czyli o 23 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i o 47 mld zł, licząc od początku roku. To największy taki skok w historii. W aktualnej "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019", która została już skorygowana, założono, że dług Skarbu Państwa na koniec 2016 r. wyniesie 883,3 mld zł, a w relacji do PKB 46,8%.

WYDARZENIA Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2016 r. wyniosło 881 873 mln zł, czyli o 23 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i o 47 mld zł, licząc od początku roku. To największy taki skok w historii. W aktualnej "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019", która została już skorygowana, założono, że dług Skarbu Państwa na koniec 2016 r. wyniesie 883,3 mld zł, a w relacji do PKB 46,8%.

Centrum im. Adama Smitha przygotowało po raz dwudziesty trzeci w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin. W tym roku przypadł on 15 czerwca, czyli o cztery dni później niż w 2015 r.

TRANSAKCJE Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Haitong Bank podpisały porozumienie o współpracy. Zakłada ono m.in. wymianę informacji na temat sytuacji na rynkach kapitałowych w celu wspierania ich rozwoju. Analogiczne porozumienie GPW zawarła również ze Stowarzyszeniem Chińskich Instytucji Finansowych w Hongkongu.

Grupa Idea Bank sprzedała spółkę GetBack. Nabywcą 100 proc. akcji jest Emest Investments – podmiot założony przez konsorcjum funduszy private equity. Przeniesienie akcji nastąpiło 15 czerwca. Transakcja o wartości 825 mln zł jest jedną z największych przeprowadzonych w tym roku w Polsce.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju weźmie udział w podwyższeniu kapitału Alior Banku, skorzysta z prawa poboru i za 106 mln zł kupi pakiet nowej emisji, co odpowiada obecnemu jego udziałowi w kapitale instytucji. Obecna oferta obejmuje 56 550 249 akcji, zaś cena emisyjna jednej wynosi 38,90 zł. Wpływy brutto z emisji akcji serii I spółka szacuje na poziomie 2,2 mld zł. Alior Bank oczekuje pozyskać netto wpływy w wysokości około 2.128,7 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia podstawowej działalności Banku BPH, a także na utrzymanie odpowiedniego poziomu współczynników kapitałowych, uwzględniając konieczność pokrycia planowanych kosztów integracji Alior Banku i podstawowej działalności Banku BPH.

DNB Bank Polska sfinansuje budowę domów komunalnych w Żorach. Cała transakcja zabezpieczona ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: