Rynek finansowy: Kronika- listopad 2011

BANK 2011/11

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Przywódcy krajów UE porozumieli się (27 października br.) z sektorem bankowym w sprawie redukcji długu Grecji. Banki na greckich euroobligacjach poniosą 50-proc. straty, dług Aten zmniejszy się o 100 mld (z obecnych 350 mld) euro. Uzgodniono też podwyższenie, do biliona euro, kwoty, jaką ma dysponować Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (chroniący przed rozszerzeniem się kryzysu greckiego na inne kraje UE), jak również dokapitalizowanie kluczowych unijnych banków o ok. 106,4 mld euro.

Nie zwiększą się kwoty gwarancji ze strony państw-udziałowców EFSF. Ma on za to zyskać prawo ubezpieczania części strat inwestorów na obligacjach zagrożonych krajów strefy euro, ma tez powstać nowy instrument finansowy, który ma przyciągać kapitał z rynków.

Weszła w życie, 24 października br., ustawa o usługach płatniczych. Przenosi ona na polski grunt zapisy unijnej dyrektywy, której celem jest, by system szeroko rozumianych płatności wyglądał tak samo w całej Wspólnocie. Nowa ustawa określa warunki świadczenia usług płatniczych, wskazuje prawa i obowiązki stron wynikające z umów oraz zakres odpowiedzialności firm, które je wykonują. Wprowadza zamkniętą listę podmiotów zwanych dostawcami usług płatniczych. Obok banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo- ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: