Rynek finansowy: Kronika – listopad 2014

BANK 2014/11

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Unia Europejska ograniczy emisje CO2. Ostateczne porozumienie przewiduje, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w UE wyniesie w 2030 r. co najmniej 27 proc. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej Wspólnoty, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich. Mniej zamożne kraje UE (z PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej) - wśród nich Polska - będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r. Według źródeł dyplomatycznych Polska energetyka będzie mogła otrzymać pulę darmowych uprawnień o wartości 31 mld zł. Najmniej zamożne państwa UE podzielą się też środkami ze specjalnej rezerwy utworzonej z 2 proc. pozwoleń na emisję. Według nieoficjalnych wyliczeń oznacza to, że Polska na modernizację naszej energetyki otrzyma do 2030 r. ok. 7,5 mld zł.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Unia Europejska ograniczy emisje CO2. Ostateczne porozumienie przewiduje, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w UE wyniesie w 2030 r. co najmniej 27 proc. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej Wspólnoty, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich. Mniej zamożne kraje UE (z PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej) - wśród nich Polska - będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r. Według źródeł dyplomatycznych Polska energetyka będzie mogła otrzymać pulę darmowych uprawnień o wartości 31 mld zł. Najmniej zamożne państwa UE podzielą się też środkami ze specjalnej rezerwy utworzonej z 2 proc. pozwoleń na emisję. Według nieoficjalnych wyliczeń oznacza to, że Polska na modernizację naszej energetyki otrzyma do 2030 r. ok. 7,5 mld zł.

W styczniu Polska zwróci się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o zmniejszenie wielkości elastycznej linii kredytowej FCL (Flexible Credit Line). MFW 18 stycznia 2013 r. wydłużył Polsce dostęp do FCL na dwa lata w wysokości 22 mld SDR, czyli ok. 33,7 mld USD. Według resortu finansów FCL odgrywa ważną rolę z punktu widzenia wzmacniania stabilności zewnętrznej Polski, potwierdza też wiarygodność naszego kraju na międzynarodowych rynkach finansowych. Tym samym zapewnia bezpieczeństwo gospodarcze państwa w warunkach utrzymującej się niepewności i zmienności na międzynarodowych rynkach finansowych. Polska nie wykorzystuje środków w ramach utrzymywanej od maja 2009 r. linii kredytowej z MFW i - jak podkreśla MF - traktuje ją, jako instrument ostrożnościowy.

Po sierpniu deficyt budżetu państwa wyniósł 51,8 proc. planu na ten rok - wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów tzw. operatywnego sprawozdania z wykonania budżetu państwa. We wrześniu resort szacował, że deficyt po sierpniu wyniósł 24 mld 636,4 mln zł, wobec dopuszczonych w tym roku 47 mld 505,1 mln zł. Zgodnie z podanymi danymi, wydatki państwa wyniosły po sierpniu 209 mld 123 mln 782 tys. zł wobec 209 mld 123 mln 300 tys. zł szacowanych wcześniej. Tym samym stanowiły 64,3 proc. z dopuszczonych w tym roku. Dochody budżetu państwa wyniosły po sierpniu 184 mld 520 mln 300 tys. zł. i stanowiły 66,4 proc. dochodów założonych w ustawie budżetowej na 2014 r. MF zaplanowało, że w październiku deficyt wyniesie 43 mld 518 mln 993 tys. zł (91,6 proc.), a w listopadzie 45 mld 559 mln 60 tys. zł, co będzie stanowić 95,9 proc. planowanego w tym roku deficytu. Zgodnie z harmonogramem i ustawą budżetową rok może się zamknąć deficytem w wysokości 47 mld 505 mln 145 tys. zł.

Stopa bezrobocia po dostosowaniu sezonowym we wrześniu 2014 r., według metodologii Eurostatu, spadła w Polsce do 8,7 proc. z 8,8 proc. w sierpniu. Według metodologii GUS stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 11,5 proc. z 11,7 proc. w sierpniu. W całej UE stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 10,1 proc.

TRANSAKCJE

BNP Paribas kupił w wezwaniu łącznie 88,98 proc. akcji Banku BGŻ. W posiadaniu Rabobanku, czyli dotychczasowego większościowego akcjonariusza Banku BGŻ, pozostał niemal 9,99-proc. pakiet akcji. - BNP Paribas zawiadomił, że 27 października 2014 r. nabył 8 080 489 akcji banku reprezentujących 8 080 489 głosów na walnym zgromadzeniu banku, stanowiących około 14,39 proc. kapitału zakładowego banku i uprawniających do wykonywania około 14,39 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku - podał BGŻ. Jednocześnie poinformował, że 27 października 2014 r. do siedziby banku wpłynęło zawiadomienie sporządzone wspólnie przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. oraz Rabobank International Holding B.V., w którym instytucje zawiadomiły, że doszło do zbycia na rzecz BNP Paribas 8 000 000 akcji banku posiadanych przez Rabobank International, które to akcje objęte były zapisem Rabobank International złożonym w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji banku, ogłoszonego przez BNP Paribas i zostały zbyte w tym wezwaniu.

PRODUKTY

Aż 93,8 proc. Polaków reguluje swoje zobowiązania w terminie - wynika z 29. Edycji Raportu InfoDług. Nie zmienia to faktu, że łączna kwota zadłużenia rodaków na koniec września 2014 r. wyniosła 41,55 mld zł. Jednak, jak wskazuje BIG InfoMonitor S.A., obecna sytuacja gospodarcza sprzyja szybszemu spłacaniu zobowiązań oraz spadkowi łącznej kwoty zaległego zadłużenia

Na zakładanej dziś rocznej lokacie będzie można realnie zarobić 0,81 proc. - pokazuje najnowsze, październikowe notowanie Indeksu Realnego Oszczędzania BGŻOptima. Banki zareagowały na cięcie stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeszcze we wrześniu, wpłacając pieniądze na roczną lokatę, można się było spodziewać zysku na poziomie 1,13 proc., czyli o 0,3 punktu procentowego więcej niż obecnie. Trudno się jednak dziwić tak znacznemu spadkowi wskaźnika IRO, skoro na początku października stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego została zredukowana aż o 0,5 punktu procentowego.

Na koniec czerwca średnia prowizja za prowadzenie konta osobistego wynosiła 3,04 zł miesięcznie. Pół roku wcześniej była wyższa o jedną trzecią i wynosiła 4,89 zł. Natomiast za przyjemność korzystania z karty debetowej wydanej do rachunku płacimy średnio 2,61 zł miesięcznie, co oznacza spadek w porównaniu z końcówką ubiegłego roku aż o 34 proc. W grudniu ub. r. płaciliśmy średnio 3,94 zł. NBP wyliczył, że za przelew zlecony w oddziale płaciliśmy w czerwcu średnio 6,3 zł, podczas gdy w grudniu prowizja za to wynosiła 6,52 zł. Przelew internetowy potaniał w tym czasie z 20 do 8 gr. Opłata za wypłatę z bankomatu obcej sieci zmniejszyła się z 4,26 do 3,97 zł.

TRENDY

GUS i KNF podały wyniki polskiego sektora bankowego w I półroczu. Banki obniżały koszty, redukowały zatrudnienie, zwiększały zyski i są jeszcze bezpieczniejsze. Warto przyjrzeć się tym wynikom uważniej, gdyż potwierdzają, że aktywność w bankowości jest procykliczna. W I półroczu br. odnotowaliśmy ożywienie w polskiej gospodarce, gdyż PKB podniósł się o 3,3 proc. r./r. i choć w II kw. gospodarka wyraźnie spowolniła, o czym informują kwartalne dane po korekcie sezonowej - dynamika z 1,1 proc. w I kw. br. spadła do 0,6 proc. w II kw., to jednak wyniki i suma bilansowa (w tym kredyty i depozyty w bankach) wzrosły wyraźnie. Polepszyły się też nieco wskaźniki adekwatności kapitałowej. Nie ma prostego przełożenia dynamiki kwartalnej czy półrocznej na wyniki banków w tych samych okresach, ale korelacje są widoczne. W I półroczu 2014 r. w sektorze bankowym zysk netto zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 6,3 proc. do 8,7 mld zł. Wynik działalności bankowej zwiększył się o 5,4 proc., do 29,3 mld zł, głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek, który wzrósł o 14,6 proc. do poziomu 18,7 mld zł.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego od przyszłego roku bank nie pożyczy na mieszkanie więcej niż 90 proc. jego wartości. Klient będzie musiał mieć własne pieniądze na 10 proc. zakupu. Tymczasem kłopotem jest już 5-proc. wkład własny wymagany od tego roku, choć klienci są w stanie sobie z nim poradzić. Zdaniem doradców Open Finance przy 10-proc. wkładzie własnym 15-20 proc. zainteresowanych kredytem mieszkaniowym nie zgromadzi w krótkim czasie koniecznej sumy. Odejdą z kwitkiem i zostaną zmuszeni do przełożenia planów. Biorąc po uwagę roczną liczbę nowo udzielanych kredytów, przed poważnym problemem stanie około 30 tys. osób.

W LICZBACH

bank.2014.11.foto.007.350x


(Oprac. J. Grobicki)

Na podstawie informacji banków, publikacji prasowych oraz danych z portali ekonomicznych.

 

Udostpnij artyku: