Rynek finansowy | Kronika – listopad 2015

BANK 2015/11

WYDARZENIATrybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o OFE są zgodne z konstytucją. Chodzi o bezpieczeństwo przyszłych emerytów - takiego argumentu używali w trybunale zarówno skarżący przepisy ograniczające rolę OFE w systemie emerytalnym, jak i autorzy tych zasad. Jedynie zakaz reklamy OFE uznany został za niezgodny z konstytucją.

Podpisana 27 października br. przez Prezydenta RP nowelizacja ustaw o podatku dochodowym ma utrudnić transferowanie polskim spółkom ich zysków za granicę. Wprowadzenie dodatkowego warunku stosowania zwolnienia dla dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma zapobiegać unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania przez podatników w przypadkach stosowania fikcyjnych uzgodnień. Od 31 grudnia 2015 r. wprowadzone zostaną także kompleksowe zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek oraz powiększenia zakresu wymiany informacji pomiędzy państwami UE. W tym celu w ustawie o podatku od osób fizycznych pojawił się nowy rozdział pt. Informacje o wypłatach odsetek. Celem ustawodawcy jest ujawnianie ukrywanych przez podatników dochodów.

Trybunał Sprawiedliwości UE oficjalnie uznał bitcoina za walutę, co oznacza, że w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: