Rynek finansowy: Kronika – luty 2011

BANK 2011/02

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2010 r. o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 2009 - tak wynika ze wstępnych danych o polskiej gospodarce, jakie podał Główny Urząd Statystyczny. Inwestycje w ub. r. spadły o 2 proc., a popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. Szacunki dotyczące deficytu finansów publicznych w 2010 r. przedstawił Narodowy Bank Polski - wzrósł on do ok. 8 proc. PKB z 7,2 proc. PKB w 2009 r. Bank centralny wyliczył też, że zmniejszenie wysokości składek przekazywanych do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. ograniczy deficyt budżetowy w 2011 r. o ok. 0,7 proc. PKB i 1 proc. PKB w 2012 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowelizację Rekomendacji S, ma ona ograniczyć dostępność kredytów hipotecznych rozliczanych w walucie. Znalazło się w niej 21 punktów poświęconych m.in. zarządzaniu ryzykiem przy kredytach hipotecznych. Zabrakło jednak zapisu, o którym przed publikacją mówiło się najgłośniej: o wprowadzeniu 50-proc. limitu udziału kredytów walutowych w portfelu kredytowym banku. Według nowej rekomendacji banki mają takie limity ustalać we własnym zakresie.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził nowe kredyty dla Polski, wynoszące 30 mld dol. Jest to trzecia transza tzw. fleksybilnej linii kredytowej (FCL) otwartej w 2009 r. po kryzysie finansowym na świecie dla krajów zdrowych ekonomicznie, ale zagrożonych przeniesieniem się na ich terytoria skutków kryzysu w innych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: