Rynek finansowy: Kronika – luty 2011

BANK 2011/02

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2010 r. o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 2009 - tak wynika ze wstępnych danych o polskiej gospodarce, jakie podał Główny Urząd Statystyczny. Inwestycje w ub. r. spadły o 2 proc., a popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. Szacunki dotyczące deficytu finansów publicznych w 2010 r. przedstawił Narodowy Bank Polski - wzrósł on do ok. 8 proc. PKB z 7,2 proc. PKB w 2009 r. Bank centralny wyliczył też, że zmniejszenie wysokości składek przekazywanych do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. ograniczy deficyt budżetowy w 2011 r. o ok. 0,7 proc. PKB i 1 proc. PKB w 2012 r.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2010 r. o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 2009 - tak wynika ze wstępnych danych o polskiej gospodarce, jakie podał Główny Urząd Statystyczny. Inwestycje w ub. r. spadły o 2 proc., a popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. Szacunki dotyczące deficytu finansów publicznych w 2010 r. przedstawił Narodowy Bank Polski - wzrósł on do ok. 8 proc. PKB z 7,2 proc. PKB w 2009 r. Bank centralny wyliczył też, że zmniejszenie wysokości składek przekazywanych do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. ograniczy deficyt budżetowy w 2011 r. o ok. 0,7 proc. PKB i 1 proc. PKB w 2012 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowelizację Rekomendacji S, ma ona ograniczyć dostępność kredytów hipotecznych rozliczanych w walucie. Znalazło się w niej 21 punktów poświęconych m.in. zarządzaniu ryzykiem przy kredytach hipotecznych. Zabrakło jednak zapisu, o którym przed publikacją mówiło się najgłośniej: o wprowadzeniu 50-proc. limitu udziału kredytów walutowych w portfelu kredytowym banku. Według nowej rekomendacji banki mają takie limity ustalać we własnym zakresie.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził nowe kredyty dla Polski, wynoszące 30 mld dol. Jest to trzecia transza tzw. fleksybilnej linii kredytowej (FCL) otwartej w 2009 r. po kryzysie finansowym na świecie dla krajów zdrowych ekonomicznie, ale zagrożonych przeniesieniem się na ich terytoria skutków kryzysu w innych krajach. Pierwszy kredyt tego typu z MFW Polska otrzymała w maju 2009 r., a następny w lipcu 2010 r.

Dług publiczny USA osiągnął rekord wszech czasów i w ostatnim tygodniu grudnia przekroczył 14 bln dol. Oznacza to, że każdy Amerykanin jest zadłużony na ponad 45 tys. dol. Niemal połowa obecnego zadłużenia powstała w ciągu ostatnich sześciu lat. Zadłużenie wzrosło – najpierw z 7,6 bln dol. w 2005 r., kiedy prezydent George W. Bush zaczynał swą drugą kadencję, a następnie RYNEK FINANSOWY • wydarzenia ze stycznia 2011 z 10,6 bln w dniu, w którym urząd objął Barack Obama. Deficyt budżetowy wyniósł w 2010 r. 1,7 bln dol. W roku bieżącym rząd wyda zapewne o 1,3 bln dol. więcej, niż uzyska przychodów. Oznacza to, że na każdego wydanego dolara pożycza 41 centów.

Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka został wybrany do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Pełni on kluczową rolę w nowej architekturze nadzoru finansowego w Unii Europejskiej poprzez wspieranie procesu decyzyjnego ESRB. Prezes NBP będzie w składzie Komitetu Sterującego ESRB jedynym przedstawicielem banków centralnych krajów członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, został członkiem Komitetu Wykonawczego (Executive Committee) Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego dyrektora generalnego Związku Banków Polskich – Andrzeja Wolskiego. Europejska Federacja Bankowa, z siedzibą w Brukseli, jest zrzeszeniem krajowych asocjacji bankowych z 27 krajów UE, Norwegii oraz Islandii. Reprezentuje interesy bankowców na forum Komisji i Parlamentu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: