Rynek finansowy: Kronika – luty 2016

BANK 2016/02

WYDARZENIA Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza program Rodzina 500 plus, Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci to świadczenie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Zdecydowano wszakże, że świadczenie obejmie także i pierwsze dziecko. Koszt programu szacuje się na 20 mld zł rocznie.

WYDARZENIA Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza program Rodzina 500 plus, Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci to świadczenie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Zdecydowano wszakże, że świadczenie obejmie także i pierwsze dziecko. Koszt programu szacuje się na 20 mld zł rocznie.

Fitch oczekuje, że Polska utrzyma dziurę budżetową na poziomie poniżej 3 proc. PKB w tym i przyszłym roku. Agencja zauważa jednak, że w ostatnim czasie pojawiły się dowody na „poluzowanie polityki fiskalnej”, co sprawiło, że „balans ryzyk przeniósł się na negatywną stronę”. Fitch ostrzega, że szczególnie szkodliwa może okazać się prezydencka ustawa o pomocy dla frankowiczów. Koszt wprowadzenia przepisów może wynieść 42 mld dolarów, a ustawa może zaszkodzić bankom. Maciej Łopiński, minister w Kancelarii Prezydenta RP oceniał, że prace nad prezydenckim projektem powinny zostać ukończone w tym roku.

Standard&Poor’s obniżyła perspektywę ratingu polskiego sektora bankowego ze stabilnej na negatywną. Agencja oceniła, że otoczenie, w jakim działają polskie banki, pozostaje „trudne”, a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: