Rynek finansowy: Kronika – luty 2016

BANK 2016/02

WYDARZENIA Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza program Rodzina 500 plus, Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci to świadczenie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Zdecydowano wszakże, że świadczenie obejmie także i pierwsze dziecko. Koszt programu szacuje się na 20 mld zł rocznie.

WYDARZENIA Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza program Rodzina 500 plus, Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci to świadczenie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Zdecydowano wszakże, że świadczenie obejmie także i pierwsze dziecko. Koszt programu szacuje się na 20 mld zł rocznie.

Fitch oczekuje, że Polska utrzyma dziurę budżetową na poziomie poniżej 3 proc. PKB w tym i przyszłym roku. Agencja zauważa jednak, że w ostatnim czasie pojawiły się dowody na „poluzowanie polityki fiskalnej”, co sprawiło, że „balans ryzyk przeniósł się na negatywną stronę”. Fitch ostrzega, że szczególnie szkodliwa może okazać się prezydencka ustawa o pomocy dla frankowiczów. Koszt wprowadzenia przepisów może wynieść 42 mld dolarów, a ustawa może zaszkodzić bankom. Maciej Łopiński, minister w Kancelarii Prezydenta RP oceniał, że prace nad prezydenckim projektem powinny zostać ukończone w tym roku.

Standard&Poor’s obniżyła perspektywę ratingu polskiego sektora bankowego ze stabilnej na negatywną. Agencja oceniła, że otoczenie, w jakim działają polskie banki, pozostaje „trudne”, a nowy podatek bankowy, wzrost kosztów regulacyjnych, a także kosztów związanych z możliwą konwersją kredytów denominowanych w walutach obcych na polskie złote, będą wywierały dalszą presję na rentowność sektora – i to w otoczeniu niskich stóp procentowych. Wszystko to, zdaniem agencji, zmniejsza „zdolność polskich banków do absorpcji strat oraz osłabia odporność na wstrząsy, a także może wpłynąć na wzrost ryzyk oddziałujących na stabilność systemu bankowego”.

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 69,3 pkt, co plasuje nasz kraj na 39. miejscu w rankingu światowym i 18. pozycji w zestawieniu regionalnym. Wciąż jesteśmy krajem „umiarkowanie wolnym”. To najlepszy w historii wynik Polski, która począwszy od 2012 r. poprawiła swoją pozycję o 5,1 pkt. W tegorocznym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje poprawa w zakresie praw własności (+5,0), poziomu korupcji (+1,0), warunków dla biznesu (+1,4), polityki monetarnej (+3,9) oraz wolności inwestycyjnej (+5,0).

W Nowej Zelandii 12 krajów regionu Pacyfiku, w tym Stanów Zjednoczonych, Japonii i Kanady, podpisało umowę o partnerstwie transpacyficznym (TPP). Traktat negocjowano 7 lat. Dotyczy on krajów zamieszkanych przez 800 mln ludzi, w których powstaje 40 proc. globalnego PKB. Umowa wzmacnia pozycję negocjacyjną USA w rokowaniach z Unią Europejską, dotyczących TTIP.

TRANSAKCJE

PKO ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: