Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2010

BANK 2010/09

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Parlament Europejski zaakceptował porozumienie UE - USA o przekazywaniu danych bankowych w ramach walki z terroryzmem. Dzięki temu programowi dane będą wstępnie przetwarzane w Unii Europejskiej, a do Stanów przekazywane jedynie informacje jednostkowe dotyczące konkretnych operacji, co do których istnieje podejrzenie, że mogły posłużyć do sfinansowania działań terrorystycznych. Po decyzji Parlamentu Europejskiego USA uzyskały od 1 sierpnia dostęp do danych z blisko 8 tys. banków i instytucji finansowych z 200 krajów świata, którymi zarządza firma SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Parlament Europejski zaakceptował porozumienie UE - USA o przekazywaniu danych bankowych w ramach walki z terroryzmem. Dzięki temu programowi dane będą wstępnie przetwarzane w Unii Europejskiej, a do Stanów przekazywane jedynie informacje jednostkowe dotyczące konkretnych operacji, co do których istnieje podejrzenie, że mogły posłużyć do sfinansowania działań terrorystycznych. Po decyzji Parlamentu Europejskiego USA uzyskały od 1 sierpnia dostęp do danych z blisko 8 tys. banków i instytucji finansowych z 200 krajów świata, którymi zarządza firma SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Od przyszłego roku przez trzy lata będą obowiązywały trzy stawki VAT. Na produkty żywnościowe – 5 proc., a na pozostałe towary 8 i 23 proc. Podatek na żywność nieprzetworzoną (owoce, warzywa, woda, mleko) wzrośnie z 3 do 5 proc., a na nisko przetworzoną (mięso, ryby, jaja) zostanie obniżony z 7 do 5 proc.

Najnowszy raport NBP (opublikowany 12 lipca), potwierdza, że polski system bankowy ma wystarczający kapitał i pozostałby stabilny nawet w przypadku wystąpienia recesji. Bieżąca sytuacja sektora finansowego poprawiła się w porównaniu z oceną wystawioną mu w raporcie z grudnia 2009 r. W I kwartale 2010 r. sektor bankowy osiągnął lepsze wyniki niż rok wcześniej. Zwiększyła się również zdolność banków do absorbowania ewentualnych strat. Podniesienie kapitałów własnych banków m.in. poprzez zasilenie ich zyskami za 2009 r. spowodowało wzrost współczynników wypłacalności banków. Co więcej, nawet gdyby w gospodarce pojawiły się niespodziewane wstrząsy, instytucje te udowodniłyby, że są odporne na kryzys. Aby ocenić stopień tej odporności, eksperci NBP przeprowadzają regularnie tzw. makroekonomiczne analizy szokowe (ang. macro stress tests).

Rząd przyjął dokument zawierający wstępną listę priorytetów polskiego przewodnictwa w UE, które przypadnie na drugą połowę 2011 r. Są na niej m.in. negocjacje budżetu Unii na lata 2014—2020, polityka wschodnia UE i zewnętrzna polityki energetycznej. „Polska prezydencja będzie postulować wzmocnienie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w którym tkwi niewykorzystany potencjał dla wzrostu unijnej gospodarki. (…) Polskie działania będą się koncentrować m.in. na rozpoczęciu dyskusji nad pogłębianiem liberalizacji usług na rynku wewnętrznym, regulacjach dotyczących sektora finansowego lub znoszeniu barier w handlu” – czytamy w dokumencie. Ostateczny program polskiej prezydencji zostanie zaprezentowany w czerwcu 2011 r.

Weszła w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44). Nowe przepisy obejmują roszczenia związane z naruszeniem praw konsumentów, szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz czynami niedozwolonymi. Pozwu grupowego nie złożymy natomiast w sprawach roszczeniowych o ochronę dóbr osobistych. Z pozwem grupowym można wystąpić wtedy, gdy zbierze się przynajmniej dziesięciu poszkodowanych, którzy ujednolicą swoje roszczenia. Następnie grupa musi wybrać swojego reprezentanta. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo przez radcę prawnego lub adwokata.

PRODUKTY

W II kwartale 2010 r. banki udzielił...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Rynek finansowy: Kronika – maj 2010

BANK 2010/06

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski chce powierzyć stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego Markowi Belce. Zdaniem Marszałka jest to działanie stabilizujące NBP. To nie jest kandydatura partyjna. Ale musi być akcentowane, że na czele NBP stoi osoba pozostająca trochę poza polityką. Były premier i były minister finansów jest gotowy podjąć się kierowania Narodowym Bankiem Polski. Marek Belka w styczniu 2009 r. został dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pełnił tę funkcję do maja tego roku.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski chce powierzyć stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego Markowi Belce. Zdaniem Marszałka jest to działanie stabilizujące NBP. To nie jest kandydatura partyjna. Ale musi być akcentowane, że na czele NBP stoi osoba pozostająca trochę poza polityką. Były premier i były minister finansów jest gotowy podjąć się kierowania Narodowym Bankiem Polski. Marek Belka w styczniu 2009 r. został dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pełnił tę funkcję do maja tego roku.

W pierwszym kwartale 2010 r. PKB wzrósł o 3 proc. r./r., i 0,3 pkt. proc. poniżej zrewidowanych danych za ostatni kwartał minionego roku. Nieznaczne obniżenie się tempa wzrostu PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem wynika z głębokiego (-12,4 proc. r./r.) spadku inwestycji, związanego z wyjątkowo srogą zimą. Zdecydowanie korzystniej, kształtował się wzrost konsumpcji prywatnej, który przyspieszył do 2,2 proc. r./r. z 1,7 proc. kwartał wcześniej. Warto zwrócić również uwagę, że w pierwszym kwartale zawężyła się różnica w dynamikach eksportu i importu, w rezultacie wkład eksportu netto do wzrostu PKB spadł do 0,7 pkt. proc. wobec 2,4-3,4 pkt. proc. odnotowywanych w 2009 r.

14 czerwca dane milionów dłużników mogą trafić do biur informacji gospodarczej. Od tego dnia obowiązuje nowa ustawa regulująca działalność BIG-ów. Według nowych zasad praktycznie każdy wierzyciel będzie mógł dopisać do BIG informacje o zaległościach pieniężnych swoich dłużników, wynikających z jakiegokolwiek tytułu prawnego. Dużym krokiem naprzód jest umożliwienie BIG-om wymiany danych z ich odpowiednikami, tj. rejestrami informacji gospodarczych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. transgraniczna wymiana danych.

Zysk netto sektora bankowego w I kwartale 2010 r. wyniósł 2,53 mld zł, czyli był o 18,6 proc. wyższy niż w I kwartale 2009 r. – poinformowała w raporcie Komisja Nadzoru Finansowego. Wynik działalności bankowej wzrósł w I kwartale 2010 r. o 5,5 proc. do 12,62 mld zł. Wynik z tytułu odsetek w I kwartale 2010 r. wyniósł 7,21 mld zł, rosnąc r./r. o 14,8 proc. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wyniosły w I kwartale 2010 r. 2,79 mld zł, podczas gdy w I kwartale 2009 r. 2,7 mld zł. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec I kwartału 2010 r. wynosił 14,1 proc., podczas gdy pod koniec 2009 r. 13,3 proc. i 11,1 proc. przed rokiem. Koszty działalności wyniosły 6 mld zł, spadając w ciągu roku o 2 proc. Depozyty przedsiębiorstw w I kwartale 2010 r. wyniosły 157,4 mld zł, rosnąc r./r. o 12 proc., a depozyty gospodarstw domowych wyniosły 390,2 mld zł, rosnąc w ciągu roku o 9 proc. Złotowe kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 154,85 mld zł, spadając r./r. o 7 proc., natomiast złotowe kredyty dla gospodarstw domowych wyniosły 260,07 mld zł, rosnąc r./r. o 16 proc.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: