Rynek finansowy: Kronika – maj 2012

BANK 2012/05

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oznajmił, że Polska do 2015 r. chce spełnić wszystkie kryteria konwergencji, tak aby była zdolna do przyjęcia euro. Natomiast prezes NBP Marek Belka przyznał, że przyjęcie europejskiej waluty może doprowadzić do niekorzystnych skutków - wyzwolenia boomu, który po niedługim czasie zamieni się w bust.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oznajmił, że Polska do 2015 r. chce spełnić wszystkie kryteria konwergencji, tak aby była zdolna do przyjęcia euro. Natomiast prezes NBP Marek Belka przyznał, że przyjęcie europejskiej waluty może doprowadzić do niekorzystnych skutków - wyzwolenia boomu, który po niedługim czasie zamieni się w bust.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim jego zysk pomniejszony o 5-proc. odpis na fundusz rezerwowy jest przekazywany do budżetu państwa. Narodowy Bank Polski wpłaci ok. 8 mld zł z zysku za 2011 r. – poinformowały Polską Agencję Prasową dwa niezależne źródła. W 2010 r. bank centralny osiągnął 6,5 mld zł zysku, z czego wpłacił w ubiegłym roku do budżetu państwa ok. 6,2 mld zł.

Inflacja w strefie euro wyniosła w marcu 2012 r., w ujęciu rok do roku, 2,6 proc. – podał Eurostat we wstępnym wyliczeniu. To najniższy poziom od sierpnia 2011 r. Analitycy oceniali jednak, że wyniesie ona 2,5 proc. rok do roku. Nie udało się to z powodu rosnących cen ropy.

Sekretarz stanu ds. europejskich w polskim MSZ Mikołaj Dowgielewicz został wybrany jednomyślnie przez zarząd Banku Rozwoju Rady Europy na stanowisko wicegubernatora do spraw państw docelowych.

TRANSAKCJE

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby Raiffeisen przejął Polbank EFG S.A. Austriacki bank zobowiązał się, że do połowy 2016 r. wprowadzi powstałą po fuzji spółkę na warszawską giełdę. Raiffeisen zobowiązał się, że akcje trafią do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r. (przy czym ich płynność będzie utrzymywana na poziomie co najmniej 15 procent) – głosi komunikat KNF. Na początku 2011 r. uzgodniono, że austriacki Raiffeisen Bank International zapłaci greckiej grupie Eurobank EFG 490 mln euro za 70-proc. pakiet akcji Polbanku. Rynek finansowy • wydarzenia z kwietnia 2012

BOŚ Bank ogłosił, że chciałby otrzymać z rynku 293 mln zł. Do kupienia będzie 6,5 mln papierów (dziś jego kapitał liczy 16,3 mln akcji) bez prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Z tego do drobnych inwestorów ma trafić milion, co oznacza, że BOŚ Bank chce od nich pozyskać niecałe 50 mln zł. Pieniądze z emisji zostaną przeznaczone na wzmocnienie banku (wyższy kapitał) oraz na finansowanie inwestycji ekologicznych. Nakłady na krajowe przedsięwzięcia proekologiczne w latach 2011-20 są szacowane na ponad 100 mld zł.

Rabobank, holenderski inwestor strategiczny BGŻ, zapowiedział chęć skupienia akcji banku od innych inwestorów po 72,5 zł. Gdy oferta ta została ogłoszona, kurs BGŻ wystrzelił w górę o ponad 50 proc. Zaproponowana cena jest o 21 proc. wyższa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: