Rynek finansowy: Kronika – marzec 2012

BANK 2012/03

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI 20 lutego 2012 r. minęło dokładnie dwadzieścia lat od utworzenia spółki Centrum Prawa Bankowego i Informacji. To były dwie dekady intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości, a tym samym całej gospodarki. Jako spółka instytucjonalna polskiego sektora bankowego, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, CPBiI bezpośrednio uczestniczyło w wielkiej sprawie budowy nowej rzeczywistości i jakości tego sektora.

Przez cały ten czas niezmienne pozostawały cele strategiczne spółki, tj. budowa zaufania, działanie na rzecz bezpieczeństwa obrotu, eliminowanie czynników ryzyka, kształtowanie tendencji rozwojowych rynku finansowego. Dziś prowadzi ona bardzo szeroką działalność, obejmującą m.in. sferę legislacyjną i specjalistycznych ekspertyz oraz opinii prawnych, organizacji szkoleń, seminariów i konferencji, rozwój Systemów Wymiany Informacji ZBP, wydawanie specjalistycznych pism branżowych i prowadzenie portalu internetowego www.aleBank.pl, a także ogólnopolskiej sieci Centrów Informacji Gospodarczej. Miło nam, jako wydawnictwu CPBiI podkreślić, że jednocześnie z jubileuszem spółki świętujemy 20-lecie „Miesięcznika Finansowego BANK”, 10-lecie miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz 5-lecie kwartalników „Europejski Doradca Samorządowy” i „Kurier Finansowy”.

Wnioski ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: