Rynek finansowy: Kronika – marzec 2013

BANK 2013/03

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Polska w unijnej siedmiolatce 2014-2020 powinna dostać o 4,5 mld więcej niż w budżecie na lata 2007-2012. Z łącznej kwoty 106 mld euro (441 mld zł) na politykę spójności dostaliśmy blisko 73 mld euro, czyli ok. 303 mld zł.

Posłowie przyjęli ustawę zezwalającą na ratyfikację paktu fiskalnego, który wprowadza większą dyscyplinę w finansach publicznych krajów strefy euro. Pakt jest umową międzyrządową (jej dokładna nazwa to Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej) podpisana przez przywódców 25 krajów UE w marcu 2012 r., która weszła w życie od początku 2013 r. Nie podpisali jej tylko przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz Czech. Pakt dyscyplinuje finanse publiczne krajów strefy euro i jest bezpośrednią odpowiedzią na kryzys zadłużenia w eurolandzie.

Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przyjęto 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami a organami publicznymi. W przypadku transakcji skomplikowanych, złożonych procedur oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: