Rynek finansowy: Kronika – marzec 2014

BANK 2014/03

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,8 proc. r./r. w styczniu 2014 r. GUS podał, że w całym 2013 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,3 proc. wobec wzrostu o 5,6 proc. w 2012 r. Stopa bezrobocia w styczniu br. wyniosła 14 proc. wobec 13,4 proc. w grudniu 2013 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia wyniosła 2 260,7 tys. osób.

Otwarte fundusze emerytalne przekazały do ZUS 51,5 proc. wartości swoich aktywów na kwotę 153 mld 150 mln zł. Dług publiczny Polski w wyniku tej operacji obniżył się o 130 mld zł. Zmiany w systemie emerytalnym skutkować będą obniżeniem państwowego długu publicznego o ponad 8 proc., a długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według definicji UE) o ponad 9 proc. PKB. Wartość przekazanych oszczędności zostanie zapisana na specjalnych subkontach w ZUS, które zostały utworzone w 2011 r. podczas poprzedniej fazy uszczuplania drugiego filara – cięcia składki przekazywanej do funduszy z 7,3 do 2,3 proc.

Indeksy koniunktury GUS wskazują na dalszą poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców – najlepsze panują w przemyśle, ale najszybsza poprawa następuje w handlu, co wynika z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: