Rynek finansowy: Kronika – marzec 2015

BANK 2015/03

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12 proc., wobec 11,5 proc. w grudniu - wynika z danych GUS. Szacuje się jednak, że po odjęciu efektu sezonowego spadła ona w styczniu o 0,2 pkt. proc. do 11,3 proc. (lub 11,2 proc. - w zależności od szacunku). Wstępne szacunki wskazywały, że surowa stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12,1 proc., a stopa odsezonowana spadła o 0,1 pkt. proc. Jeżeli bezrobocie będzie spadać w średnim tempie 0,15 pkt. proc. miesięcznie, czyli tak, jak w ostatnim roku, to surowa stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do jednocyfrowego poziomu w lipcu, a stopa odsezonowana osiągnie jednocyfrowy poziom na jesieni.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12 proc., wobec 11,5 proc. w grudniu - wynika z danych GUS. Szacuje się jednak, że po odjęciu efektu sezonowego spadła ona w styczniu o 0,2 pkt. proc. do 11,3 proc. (lub 11,2 proc. - w zależności od szacunku). Wstępne szacunki wskazywały, że surowa stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12,1 proc., a stopa odsezonowana spadła o 0,1 pkt. proc. Jeżeli bezrobocie będzie spadać w średnim tempie 0,15 pkt. proc. miesięcznie, czyli tak, jak w ostatnim roku, to surowa stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do jednocyfrowego poziomu w lipcu, a stopa odsezonowana osiągnie jednocyfrowy poziom na jesieni.

Zgodnie z przewidywaniami PwC Polska osiągnie najwyższą średnią stopę wzrostu, spośród wszystkich dużych gospodarek UE, a także wyprzedzi Rosję pod względem długoterminowej stopy wzrostu. Według najnowszych prognoz, realny średni wzrost polskiego PKB w okresie do 2050 r. wyniesie około 2,7 proc. rocznie, a w ujęciu na głowę mieszkańca 2,9 proc. Przy czym w latach 2014- 2020, Polska będzie rozwijała się w tempie 3,4 proc. rocznie, do 2,8 proc. rocznie w okresie 2021-2040 i około 2 proc. rocznie w latach 2041-2050.

TRANSAKCJE

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Carlo Tassara S.p.A z Włoch za pośrednictwem Alior Banku S.A. akcji Meritum Banku ICB S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W październiku 2014 r. Alior Bank podpisał z Innova Financial Holdings, WCP Coöperatief oraz EBOIR przedwstępną umowę kupna 97,9 proc. akcji Meritum Banku, stanowiących 95 proc. głosów na WZ, za 352,5 mln zł. Umowa zakładała też objęcie przez Innova Financial Holdings oraz WCP Coöperatief U.A. 2 355 498 akcji nowej emisji Alior Banku za wkład pieniężny w łącznej kwocie 172,66 mln zł.

Raiffeisen Bank International planuje sprzedaż spółek córek w Polsce, Czechach, Słowacji i Słowenii. Na sprzedaż będą wystawione banki działające pod własną marką w Polsce i Słowenii (w Polsce - Raiffeisen Polbank). W Czechach i na Słowacji Raiffeisen chce wycofać się z banku internetowego Zuno. RBI zamierza ponadto do końca 2017 r. zmniejszyć swe aktywa ważone ryzykiem (risk weighted assets - RWA) w Rosji o około 20 proc., a na Ukrainie o około 30 proc. Na koniec ubiegłego roku aktywa te w obu krajach opiewały na odpowiednio 8,4 mld euro i 3 mld euro.

PRODUKTY

Credit Agricole dołączy w tym roku do banków mobilnych. Tym samym posiadacze smartfonów z systemami Android, iOS i Windows Phone uzyskają nowy kanał dostępu do banku. Z badania TNS Polska wynika, że 44 proc. Polaków ma smartfony. Od dwóch lat wskaźnik ten wzrasta o ok. jedną trzecią. Jeśli więc przyjąć, że tempo przyrostu utrzyma się, to na początku 2015 r., aż 60 proc. Polaków będzie posiadaczami smartfonów. Dlatego, także Credit Agricole uznał wdrożenie bankowości mobilnej za swój tegoroczny priorytet.

Seniorki, dużo bardziej niż seniorzy, cenią sobie bezpośredni kontakt z pracownikami banku. Ponad 56 proc. kobiet powyżej 55 roku życia, które korzystają z usług bankowych, deklaruje że pomocni pracownicy w oddziale to najważniejsza cecha banku. Podobnie uważa tylko 36 proc. mężczyzn - wynika z najnowszego badania Instytutu Badania Opinii Homo Homini Bankowość wśród seniorów. Dla pań bardzo ważna jest nie tylko osobista pomoc pracowników w placówce, ale także na infolinii banku. Prawie połowa wszystkich respondentek (45 proc.) wskazuje ten wyróżnik banku jako najważniejszy, a podobnego zdania jest niespełna 1/3 ankietowanych mężczyzn.

 

Od 9 lutego funkcjonuje polski system płatności mobilnych. Został udostępniony w aplikacjach mobilnych sześciu banków założycielskich. Już dziś mogą z niego skorzystać klienci: Alior Banku, Banku Millennium, Banku Zachodniego WBK, ING Banku Śląskiego, mBanku, w tym Orange Finanse oraz PKO Banku Polskiego i Inteligo. Bazując na powszechnych systemach rozliczeń Elixir i Express Elixir, BLIK będzie łatwo adaptowalnym rozwiązaniem dla każdego banku. Infrastrukturę teleinformatyczną dla BLIK zapewnia Krajowa Izba Rozliczeniowa.

TRENDY

Według przyjętych przez rząd założeń, urzędy centralne oraz ich jednostki terenowe będą miały obowiązek udostępniania biurom informacji gospodarczej danych o zobowiązaniach osób fizycznych lub prawnych. Chodzi o niezapłacone wymagalne zobowiązania podatkowe na rzecz urzędów skarbowych i celnych oraz zobowiązania wymagalne w stosunku do ZUS. Obowiązek udostępniania danych będzie dotyczył także zobowiązań z tytułu opłat telekomunikacyjnych, ponoszonych przez podmioty gospodarcze, opłat wynikających z prawa geologicznego i górniczego, zobowiązań powstałych wskutek kar administracyjnych nałożonych przez organy centralne lub ich jednostki terenowe. W przekazywanych przez organy centralne danych, obok informacji służących identyfikacji dłużnika, ma znaleźć się informacja o kwocie zobowiązania, ujęta w przedziałach. Najniższa wartość zaległości, o jakiej te instytucje będą informować, to 500 zł.

mBank zdobył 2 prestiżowe nagrody Mobile Trends Awards za najlepszą aplikację mobilną. Już po raz czwarty są one przyznawane dla najlepszych firm oraz instytucji z branży technologii mobilnych. Kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzców aż w siedemnastu kategoriach, a trzy nagrody specjalne trafiły do twórców aplikacji, które zyskały najwięcej głosów od internautów. mBank wygrał w kategorii Bankowość mobilna oraz otrzymał Nagrodę specjalną Mobile Trends Awards.

Prowadzący działalność dość ostrożnie prognozują sytuację gospodarczą w roku 2015. Szybszego rozwoju spodziewa się 44 proc. ankietowanych, zaś 40 proc. oczekuje raczej tempa wzrostu na poziomie z roku ubiegłego. Jednak mimo ostrożności w stosunku do całej gospodarki, prowadzący najmniejsze przedsiębiorstwa liczą, że ten rok będzie dla nich dobry. Wzrostu obrotów spodziewa się blisko 63 proc. - wynika z badania Grupy Idea Banku.

Od grudnia zeszłego roku rosyjskie banki mogą wymieniać między sobą komunikaty, korzystając z sieci zbudowanej przez Bank Rosji. W razie blokady byłyby w stanie obejść się bez SWIFT (w transakcjach krajowych), a w relacjach z zagranicą mogłyby korzystać z usług zagranicznego banku jako "punktu wejścia". Taką rolę mogłaby przejąć instytucja z kraju, który nie jest objęty sankcjami.

W liczbach

bank.2015.03.wykres.007.400x

 

 

Udostpnij artyku: