Rynek finansowy: Kronika – marzec 2015

BANK 2015/03

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12 proc., wobec 11,5 proc. w grudniu - wynika z danych GUS. Szacuje się jednak, że po odjęciu efektu sezonowego spadła ona w styczniu o 0,2 pkt. proc. do 11,3 proc. (lub 11,2 proc. - w zależności od szacunku). Wstępne szacunki wskazywały, że surowa stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12,1 proc., a stopa odsezonowana spadła o 0,1 pkt. proc. Jeżeli bezrobocie będzie spadać w średnim tempie 0,15 pkt. proc. miesięcznie, czyli tak, jak w ostatnim roku, to surowa stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do jednocyfrowego poziomu w lipcu, a stopa odsezonowana osiągnie jednocyfrowy poziom na jesieni.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12 proc., wobec 11,5 proc. w grudniu - wynika z danych GUS. Szacuje się jednak, że po odjęciu efektu sezonowego spadła ona w styczniu o 0,2 pkt. proc. do 11,3 proc. (lub 11,2 proc. - w zależności od szacunku). Wstępne szacunki wskazywały, że surowa stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12,1 proc., a stopa odsezonowana spadła o 0,1 pkt. proc. Jeżeli bezrobocie będzie spadać w średnim tempie 0,15 pkt. proc. miesięcznie, czyli tak, jak w ostatnim roku, to surowa stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do jednocyfrowego poziomu w lipcu, a stopa odsezonowana osiągnie jednocyfrowy poziom na jesieni.

Zgodnie z przewidywaniami PwC Polska osiągnie najwyższą średnią stopę wzrostu, spośród wszystkich dużych gospodarek UE, a także wyprzedzi Rosję pod względem długoterminowej stopy wzrostu. Według najnowszych prognoz, realny średni wzrost polskiego PKB w okresie do 2050 r. wyniesie około 2,7 proc. rocznie, a w ujęciu na głowę mieszkańca 2,9 proc. Przy czym w latach 2014- 2020, Polska będzie rozwijała się w tempie 3,4 proc. rocznie, do 2,8 proc. rocznie w okresie 2021-2040 i około 2 proc. rocznie w latach 2041-2050.

TRANSAKCJE

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Carlo Tassara S.p.A z Włoch za pośrednictwem Alior Banku S.A. akcji Meritum Banku ICB S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W październiku 2014 r. Alior Bank podpisał z Innova Financial Holdings, WCP Coöperatief oraz EBOIR przedwstępną umowę kupna 97,9 proc. akcji Meritum Banku, stanowiących 95 proc. głosów na WZ, za 352,5 mln zł. Umowa zakładała też objęcie przez Innova Financial Holdings oraz WCP Coöperatief U.A. 2 355 498 akcji nowej emisji Alior Banku za wkład pieniężny w łącznej kwocie 172,66 mln zł.

Raiffeisen Bank International planuje sprzedaż spółek córek w Polsce, Czechach, Słowacji i Słowenii. Na sprzedaż będą wystawione banki działające pod własną marką w Polsce i Słowenii (w Polsce – Raiffeisen Polbank). W Czechach i na Słowacji Raiffeisen chce wycofać się z banku internetowego Zuno. RBI zamierza ponadto do końca 2017 r. zmniejszyć swe aktywa ważone ryzykiem (risk weighted assets – RWA) w Rosji o około 20 proc., a na Ukrainie o około 30 proc. Na koniec ubiegłego roku aktywa te w obu krajach opiewały na odpowiednio 8,4 mld euro i 3 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: