Rynek Finansowy: Kronika – marzec 2017

BANK 2017/03

WydarzeniaParlament Europejski przegłosował zatwierdzenie unijno-kanadyjskiej umowy o wolnym handlu CETA, która zniesie prawie 99% ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i zliberalizuje handel usługami między UE i Kanadą. Unijni eksporterzy mają na tym zaoszczędzać rocznie około 500 mln euro. CETA przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i biznesowi w UE, bowiem 900 tys. miejsc pracy w Europie zależy od eksportu do Kanady.

WydarzeniaParlament Europejski przegłosował zatwierdzenie unijno-kanadyjskiej umowy o wolnym handlu CETA, która zniesie prawie 99% ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i zliberalizuje handel usługami między UE i Kanadą. Unijni eksporterzy mają na tym zaoszczędzać rocznie około 500 mln euro. CETA przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i biznesowi w UE, bowiem 900 tys. miejsc pracy w Europie zależy od eksportu do Kanady.

Bruksela obniżyła oczekiwania co do tempa wzrostu polskiej gospodarki w 2017 r. do 3,2 z 3,4%. W IV kw. ub. r. produkt krajowy brutto Polski powiększył się w stosunku do poprzedniego o 1,7%. W całym 2016 r. PKB sięgnął 2,8% i w sto - sunku do 2015 r. był niższy o 1,1%. Eksport w okresie styczeń–grudzień 2016 r. wzrósł o 2,3% r./r. do 183 633,9 mln euro, zaś import zwiększył się o 0,9% r./r. i wyniósł 178 873,9 mln euro – podał GUS. Dodatnie saldo wyniosło 4760 mln euro wobec 2345,3 mln euro w 2015 r. Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 203 725,2 mln, a import 198 421,2 mln (eksport wzrósł o 1,7%, a import o 0,4%). Dodatnie saldo osiągnęło 5304 mln USD (w 2015 r. – 2 660,7 mln USD – patrz ).

Ceny towarów i usług, licząc rok do roku, wzrosły w styczniu o 1,8%. W porównaniu z grudniem 2016 r. wzrosły o 0,4%. Tak wysokiej inflacji nie mieliśmy od stycznia 2013 r. To gwałtowna zmiana tendencji, ponieważ jeszcze w połowie ub.r. mieliśmy do czynienia z deflacją, a ceny spadały w tempie niemal 1% rocznie. Ich wzrost wynika przede wszystkim ze zwyżki cen ropy naftowej i żywności. Z komunikatu po styczniowym posiedzeniu RPP wynika, że jej członkowie postrzegają rosnącą inflację jako przejściowy efekt statystyczny, który nie jest groźny dla gospodarki.

W styczniu opublikowano informacje o niewypłacalności (czyli niezdolności do regulowania zobowiązań wobec dostawców w różnych formach prawnych, upadłości czy postępowań restrukturyzacyjnych) 69 polskich przedsiębiorstw, wobec 48 w styczniu 2016 r. – to wzrost o 44%. Najwięcej przypadków niewypłacalności, opublikowanych w styczniu, miało miejsce w woj. mazowieckim, małopolskim i śląskim. Procentowo największy wzrost liczby niewypłacalności w porównaniu do stycznia ub.r. odnotowano w budownictwie.

Transakcje

Bank Ochrony Środowiska w ciągu kilku tygodni zebrał na rynku niemieckim ponad 10 mln euro depozytów. Zapowiada teraz wejście na rynek hiszpański z podobną ofertą. Możliwe, że dojdzie do tego jeszcze w II kw. 2017 r. Depozyty na rynku niemieckim BOŚ udostępnia dzięki współpracy z brokerem Raisin GmbH zarządzającym internetową platformą WeltSparen, na której znajdują się oferty ponad 20 banków z kilkunastu krajów UE. Z tym samym partnerem planuje wejście na rynek hiszpański.

Wpłaty od klientów funduszy inwestycyjnych w styczniu 2017 r. przewyższyły wypłaty i na koniec miesiąca saldo wyniosło prawie 1 mld zł – wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Wysoki popyt panował w segmencie funduszy absolutnej stopy zwrotu, które pozyskały od inwestorów prawie 170 mln zł. Raport powstał na bazie 570 funduszy, które zaraportowały do IZFiA.

Produkty

Toyota Bank wprowadził do oferty Plan Depozytowy na 160 dni – nową lokatę ze stałym oprocentowaniem 2,50% w skali roku. Jedna osoba może otworzyć aż 10 depozytów na łączną kwotę 130 tys. zł. Lokata skierowana jest do wszystkich klientów, którzy posiadają bądź założą konto osobiste w Toyota Bank. Kapitalizacja odsetek przyznawana jest na koniec okresu trwania depozytu. Nową lokatę można założyć za pomocą kanału elektronicznego System Bankowości Elektronicznej.

Nest Bank i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę dotyczącą nowego instrumentu finansowego dla polskich mikroprzedsiębiorców. Dzięki gwarancji udzielonej przez EFI bank uruchomił kredyty dla firm w fazie rozwoju, dostępne na preferencyjnych warunkach. Umowa została zawarta w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI – EU Programme for Employment and Social Innovation) na lata 2014–2020, dzięki środkom Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Rok 2017 przyniesie podwyżki rat dla kredytobiorców zadłużonych w rodzimej walucie – wynika z aktualnych prognoz rynkowych. Wszystko za sprawą spodziewanego wzrostu stawki WIBOR. Pod koniec roku w wersji trzymiesięcznej może ona osiągnąć ok. 1,88%, o 0,15 pkt. proc. wyżej niż dziś – wynika z notowań kontraktów terminowych na stawkę WIBOR. Aż o 29 mln zł miesięcznie mogą w tym roku wzrosnąć odsetki od kredytów mieszkaniowych płacone przez posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych. Do tego prawie 31 tys. osób musi się przygotować na skokowy wzrost rat w związku z ustaniem dopłat do kredytów w ramach programu „Rodzina na swoim”.

Trendy

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 68,3 pkt, co plasuje nasz kraj na 45. miejscu w rankingu światowym i 21. pozycji w zestawieniu regionalnym. Tak wynika z Indeksu Wolności 2017 Heritage Foundation i Wall Street Journal, który 15 lutego zaprezentowała fundacja Warsaw Enterpise Institute, wyłączny polski partner światowego raportu. Celem indeksu jest katalogowanie państw według polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej. Zdaniem tegorocznej edycji Polska pozostaje w grupie państw „umiarkowanie wolnych”. W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia. W badaniu brano pod uwagę 180 państw. Pozycja Polski pogorszyła się o 1 pkt. w stosunku do poprzedniego roku.

Miniony rok bez wątpienia należał do fintechów. Jednak w 2017 r. mają szansę pokazać swą realną wartość i umocnić się w polskiej branży finansowej, która obecnie plasuje się na 45. miejscu rankingu GFCI. Biznesowa otwartość i startupowy charakter fintechów umożliwiają im szybkie wdrażanie innowacji i nowych produktów, które mają szansę nadać pędu całemu rynkowi. Nowe potrzeby klientów sprawiają, że temat rywalizacji bankowości z sektorem fintech schodzi na dalszy plan. W tym roku nie poznamy odpowiedzi na pytanie, czy banki i fintechy powinny współpracować, ale fachowcy zastanawiać się będą nad tym, jak najlepiej połączyć te dwa bieguny, by oferować ich klientom nowy wymiar usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, windykacyjnych etc.).

mBank tworzy pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej bankowy fundusz inwestycyjny, który będzie wynajdywać ciekawe pomysły i wprowadzać je na Nasdaq. mAkcelerator, bo tak go nazwano, będzie wyszukiwać interesujące startupy technologiczne, które będzie rozwijać, a później komercjalizować. Fundusz ma do wydania 50 mln euro w ciągu najbliższych 4 lat.

Sektor energetyczny będzie częściowo nacjonalizowany. Wicepremier Mateusz Morawiecki w rozmowie z onet.pl stwierdził, że: „Szukamy szansy, szukamy możliwości, które dadzą nam po niskich kosztach możliwość repolonizacji , np. w branży energetycznej. Ale nie przesądzamy tego, szanujemy prawo własności (...). Myślę, że ten sektor będzie częściowo repolonizowany”.

Na podstawie informacji banków, publikacji prasowych oraz danych z portali ekonomicznych opracował J. Grobicki.

imageimage
Udostępnij artykuł: