Rynek finansowy: Kronika – październik 2008

BANK 2008/11

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Rząd przyjął harmonogram przyjęcia Polski do strefy euro, który zakłada, że przystąpienie nastąpi 1 stycznia 2012 r. Proces przygotowań podzielono na 4 etapy. Pierwszy przed włączeniem złotego do ERM2. Drugi od włączenia do ERM2 do decyzji Ecofin o uchyleniu derogacji. Trzeci od decyzji Ecofin do momentu przystąpienia do EMU i czwarty po przyjęciu euro.


Skarb Państwa będzie mógł udzielić wsparcia zagrożonym utratą płynności funduszom TFI lub ubezpieczycielom mającym siedzibę w Polsce. Mogą to być m.in. gwarancje, pożyczki skarbowych papierów wartościowych, sprzedaż papierów skarbowych z odroczonym terminem płatności lub rozłożenie na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: