Rynek finansowy: Kronika – październik 2015

BANK 2015/10

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Gdy obniżane są prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach, to oczekiwania dotyczące krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej pozostają stabilne, choć najważniejsze wskaźniki dla Polski (szacowane tempo wzrostu PKB - 3,7 proc. w 2015 r. i 3,6 proc. w 2016 r.), Węgier (3,0 i 2,5 proc.) i Czech (4,3 i 2,4 proc.) świadczą o pewnym osłabieniu dynamiki w ciągu ostatnich miesięcy. W przeciwieństwie do innych rynków wschodzących, znaczące i trwałe obniżenie tempa wzrostu PKB w Chinach miałoby niewielki wpływ na kraje Europy Środkowej i Południowo- Wschodniej, gdyż bezpośrednia wymiana handlowa z Państwem Środka nie jest znacząca - wynika z Raportu Raiffeisen Research.

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Resort podkreśla w uzasadnieniu, że jego celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawodawstwa unijnego oraz uporządkowanie naszych regulacji. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami projekt wprowadza trzyipółletni okres przejściowy w stosowaniu limitu interchange dla organizacji płatniczych, które mają mniej niż 3 proc. udziału w rynku. W Polsce działają obecnie dwie takie organizacje – American Express i Diners Club.

TRANSAKCJE

Haitong Bank, S.A. Oddział w Polsce wspierał Best S.A. w procesie przejęcia pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. Umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 29,43 proc. akcji za 152,3 mln zł podpisano 9 września. W niedługim czasie Best planuje zwiększyć swoje udziały w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: