Rynek finansowy: Kronika – październik 2015

BANK 2015/10

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Gdy obniżane są prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach, to oczekiwania dotyczące krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej pozostają stabilne, choć najważniejsze wskaźniki dla Polski (szacowane tempo wzrostu PKB - 3,7 proc. w 2015 r. i 3,6 proc. w 2016 r.), Węgier (3,0 i 2,5 proc.) i Czech (4,3 i 2,4 proc.) świadczą o pewnym osłabieniu dynamiki w ciągu ostatnich miesięcy. W przeciwieństwie do innych rynków wschodzących, znaczące i trwałe obniżenie tempa wzrostu PKB w Chinach miałoby niewielki wpływ na kraje Europy Środkowej i Południowo- Wschodniej, gdyż bezpośrednia wymiana handlowa z Państwem Środka nie jest znacząca - wynika z Raportu Raiffeisen Research.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Gdy obniżane są prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach, to oczekiwania dotyczące krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej pozostają stabilne, choć najważniejsze wskaźniki dla Polski (szacowane tempo wzrostu PKB - 3,7 proc. w 2015 r. i 3,6 proc. w 2016 r.), Węgier (3,0 i 2,5 proc.) i Czech (4,3 i 2,4 proc.) świadczą o pewnym osłabieniu dynamiki w ciągu ostatnich miesięcy. W przeciwieństwie do innych rynków wschodzących, znaczące i trwałe obniżenie tempa wzrostu PKB w Chinach miałoby niewielki wpływ na kraje Europy Środkowej i Południowo- Wschodniej, gdyż bezpośrednia wymiana handlowa z Państwem Środka nie jest znacząca - wynika z Raportu Raiffeisen Research.

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Resort podkreśla w uzasadnieniu, że jego celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawodawstwa unijnego oraz uporządkowanie naszych regulacji. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami projekt wprowadza trzyipółletni okres przejściowy w stosowaniu limitu interchange dla organizacji płatniczych, które mają mniej niż 3 proc. udziału w rynku. W Polsce działają obecnie dwie takie organizacje - American Express i Diners Club.

TRANSAKCJE

Haitong Bank, S.A. Oddział w Polsce wspierał Best S.A. w procesie przejęcia pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. Umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 29,43 proc. akcji za 152,3 mln zł podpisano 9 września. W niedługim czasie Best planuje zwiększyć swoje udziały w Kredyt Inkaso do blisko 33 proc. To pierwsza transakcja zrealizowana przez zespół Haitong w Warszawie po przejęciu banku działającego wcześniej pod marką BESI przez chińskiego inwestora. Transakcję zakupu przez Haitong Securities Co. Ltd. sfinalizowano 7 września 2015 r.

Za 200 mln zł BGŻ BNP Paribas przejmie Sygma Bank, jednego z największych wydawców kart kredytowych na polskim rynku. Sygma ma ponad milion klientów, z czego na koniec czerwca 700 tys. posiadało kartę kredytową. Transakcja powinna zostać sfinalizowana do końca roku. Połączony BGŻ BNP Paribas ma ok. 100 tys. kart kredytowych.

PKO Bank Polski został wybrany w przetargu na prowadzenie skonsolidowanych rachunków funduszy oraz rachunków ZUS, a także realizację wypłat masowych przez kolejne 4 lata. Współpraca obu podmiotów rozpoczęła się trzy lata temu. PKO PB jest wiodącym partnerem największych firm i podmiotów sektora publicznego. Jest także liderem w zakresie usług dla klientów sektora samorządowego. Udział banku w finansowaniu samorządów kredytami wynosi 20 proc. Jest on także liderem emisji obligacji komunalnych, a jego udział w tym rynku przekracza 40 proc. Aktywa razem banku wyniosły na koniec 2014 r. 248,7 mld zł.

PRODUKTY

KNF postuluje, żeby banki nie mogły wydawać kart przedpłaconych anonimowym osobom. Wydanie karty będzie możliwe po podpisaniu imiennej umowy z klientem. Ale wówczas karta taka, wraz z powiązanym z nią rachunkiem, staje się praktycznie kartą debetową. Banki wciąż będą mogły wydawać karty przedpłacone korporacjom. Pre-paidy będą też mogły być wydawane pod marką własną np. przez sklepy.

Najnowszy system bankowości elektronicznej LogoBank, stworzony przez Softax, koncentruje się na wsparciu klienta w jego trzech podstawowych potrzebach finansowych: kontroli stanu finansów, panowaniu nad rozliczeniami i wsparciu w potrzebach finansowych. Z jednej strony mamy intuicyjny i naturalny sposób komunikacji (użytkownik używa języka naturalnego do porozumiewania się z systemem), z drugiej - system wykorzystujący zebraną o kliencie wiedzę do analizy jego sytuacji finansowej. Sercem systemu jest pole wyszukaj/wykonaj, analogiczne jak pole wyszukiwania Google’a. Jeżeli klient nie jest pewien czy zapłacił dany rachunek może po prostu napisać: "Czy zapłaciłem za prąd?" - system zweryfikuje ostatnie płatności w tym obszarze i przedstawi je klientowi.

Getin, jako drugi w Polsce udostępnił technologię HCE. Płatności HCE umożliwiają dokonywanie transakcji na tej samej zasadzie, jak kartą zbliżeniową. Tyle, że zamiast plastiku używa się do tego odpowiedniego smartfona, który posiada moduł NFC komunikujący się z terminalem w sklepie. Natomiast dane potrzebne do przeprowadzenia operacji przechowywane są w chmurze obliczeniowej, z którą łączy się aplikacja zainstalowana na smartfonie. Płatności HCE w Getinie będą działać również wówczas, gdy smartfon użytkownika nie będzie połączony z internetem. Więcej w artykule "Przyszły rok ogłoszą rokiem HCE" na str. 20-21.

Z początkiem września weszły w życie nowe zasady dotyczące programu Mieszkanie dla młodych. Najważniejszą z nich jest umożliwienie uzyskania dopłaty na mieszkanie z rynku wtórnego. Gwałtowny wzrost zainteresowania kredytobiorców skorzystaniem z rządowej pomocy pokazuje, jak istotna jest to zmiana. Już w sierpniu br. Expander odnotował 2,5 razy więcej klientów zainteresowanych MdM niż przed rokiem. Co istotne, w ubiegłym roku część osób pytających o preferencyjne kredyty ostatecznie nie zdecydowała się na zaciągnięcie takiego zobowiązania.

TRENDY

Według NBP, spadek przychodów banków z tytułu redukcji interchange wyniesie w latach 2013-2015 ok. 1,4 mld zł - i to przy uwzględnieniu wzrostu transakcyjności kartami, który rekompensuje nieco fakt samego obniżenia stawki. Gdyby banki dziś mogły pobierać interchange na poziomie z 2012 r. zarobiłyby w latach 2013-2015 o 3,5 mld zł więcej. W II połowie 2014 r. liczba płatności kartami zwiększyła się w stosunku do I połowy prawie o 27 proc. Rok wcześniej wzrost wyniósł ledwie 13 proc. Wartość transakcji bezgotówkowych kartami, urosła w II połowie 2014 r. o 20 proc. w stosunku do pierwszego półrocza. W poprzednim roku wzrost ten zamknął się na poziomie 14 proc.

Już ponad 27 mln osób w Polsce ma dostęp do usług bankowości internetowej - wynika z najnowszego raportu NetB@nk opublikowanego przez Związek Banków Polskich. O ponad 1,2 mln zł w ciągu roku wzrosła także liczba aktywnych klientów indywidualnych korzystających z tego typu rozwiązań. Od pół roku spada natomiast liczba kart płatniczych na rynku. Przyczyną jest prawdopodobnie z rezygnacja przez klientów z posiadania kilku kart w swoim portfelu.

Goldman Sachs, jeden z największych banków inwestycyjnych świata, zamierza rozbudować swoje warszawskie biuro o centrum technologiczne. Zatrudnienie znajdzie w nim od 200 do 500 osób. Rozbudowa placówki potrwa trzy lata. Zadaniem technologicznego ramienia banku będzie projektowanie systemów informatycznych dla firmy, wspierających jej najważniejsze obszary działalności - zautomatyzowany handel, zarządzanie ryzykiem, bankowość, trading czy zarządzanie aktywami.

bank.2015.10.wykres.007.450x

 

Udostpnij artyku: